Subsidie aanpak werkdruk

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor de aanpak van de werkdruk binnen hogescholen door het ontwikkelen van beleid of de inzet van bepaalde instrumenten, met name door de inzet van deskundigen. De regeling probeert hierdoor bij te dragen aan het vergroten van de kennis en expertise op het gebied van werkdruk bij de medezeggenschap. De regeling heeft in eerste instantie een looptijd van een jaar. Het maximaal beschikbare aantal uren per hogeschool is 60 uur.

Toepassing

Hogescholen kunnen subsidie krijgven voor de ondersteuning door een professional op het gebied van de ontwikkeling van beleid of de inzet van instrumenten waarmee werkdruk binnen de hogeschool kan worden aangepakt. Aan de hand van een specifieke aanvraag van de hogeschool beoordeelt de subsidieverstrekker welke professional ingezet kan worden.

De subsidie kan o.a. gebruikt worden voor onderstaande activiteiten.

 • Hulp bij het maken van beleidsplan

 • Duiden en bespreekbaar maken van de resultaten van onderzoeken (MTO, RI&E, verdiepend werkdruk onderzoek)

 • Het verkrijgen van inzicht in de oorzaken van werkdruk

 • De inzet van maatregelen en aanpakken, bijvoorbeeld voor:

  • Maken van een plan van aanpak
  • Slimmer organiseren
  • Teamverantwoordelijkheid bij formatie
  • Begeleiden van Starters
  • Werken aan balans tussen werk en privé
  • Taakverdeling
  • Sturen op of veranderen van cultuur
  • Bewustwording bij en begeleiding van leidinggevenden
  • Evalueren, delen en inspireren

Doelgroep

Bekostigde hogescholen kunnen een beroep doen op de stimuleringsregeling. De aanvraag voor de inzet van een professional kan worden gedaan door de centrale of decentrale P&O-dienst, de Arbo-coördinator, een team of dienst. Naast ondertekening door de aanvrager dient het aanvraagformulier te zijn ondertekend door de directeur/hoofd P&O.

Voorwaarden

Zie boven.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.