Subsidie aanpassen bedrijven en onderwijsinstellingen aan gevolgen COVID-19 crisis

Subsidies
Subsidie voor bedrijven en onderwijsinstellingen gericht op activiteiten die bijdragen aan het herstel van de omzet of vraaguitval als gevolg van de Covid19 crisis of bijdraagt aan het herstel van de negatieve consequenties voor de medewerkers van de aanvrager. De subsidie kan bijvoorbeeld aangevraagd worden voor het inhuren van expertise op het gebied van digitalisering en procesverbeteringen, het opzetten van shared services, het bekostigen van thuiswerkfaciliteiten, het inhuren van benodigde expertise om het businessmodel om te vormen of om bijvoorbeeld andere/nieuwe vormen van het plegen van acquisitie mogelijk maken. De subsidie bedraagt maximaal € 24.999, en kan worden aangevraagd door bedrijven en onderwijsinstellingen.

Toepassing

Subsidie voor MKB bedrijven en onderwijsinstellingen voor het voor voorbereiding en uitvoering van een SMART-aanvalsplan.
Onder een SMART-aanvalsplan verstaan we het maken van een omschrijving van voorgenomen investeringen van de aanvrager op het gebied van sociale innovatie, medewerkersgerichte opleidingen, anders werken en leren, revitalisering van de omzet of vraaguitval en het tegengaan van negatieve effecten voor medewerkers.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • MKB-ondernemingen
 • Onderwijsinstellingen:
  Instellingen in het primair, speciaal, voortgezet, volwassenen-, beroeps-, hoger en universitair onderwijs

Werkgebied

Provincie Overijssel

Voorwaarden

Subsidie wordt slechts verstrekt indien in de aanvraag voldoende gemotiveerd is:

 • Dat de aanvraag bijdraagt aan het herstel van de omzet of vraaguitval
 • Dat de aanvraag bijdraagt aan het herstel van de negatieve consequenties voor de medewerkers van de aanvrager, en
 • Hoe de kennis en bevindingen van aanvrager worden gedeeld.

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt:

 • Meer dan 20 % aan materiële activa op de begroting
 • Kosten die uit anderen hoofde worden gesubsidieerd
 • Kosten die uit hoofde van de voor de aanvrager geldende cao reeds vergoed kunnen worden

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 24.999.
De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Let op
Er is ruimte voor zo'n 60 aanvragen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van indiening en sluit wanneer het maximale aantal aanvragen is bereikt.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand