Subsidie aanplant bomen en realisatie nieuw bos

Subsidies
Subsidie voor het aanplanten van bomen, waarmee wordt beoogt de aanplant van 90.000 bomen, nieuw bos, houtsingels en houtwallen te realiseren. De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief van  7.500 euro per hectare daadwerkelijk met bomen aan te planten grond. Je kunt de subsidie aanvragen via een online aanvraagformulier. 

Toepassing

Subsidie voor het realiseren van nieuw bos, onder de voorwaarde dat het aanplantperceel in eigendom wordt overgenomen.

Met deze subsidieregeling wil de subsidieverstrekker initiatiefnemers stimuleren om tot aanplant van bomen over te gaan. Hiervoor stelt de verstrekker eigen grond beschikbaar. Het gaat om ongeveer 44 hectare grond waarvan circa 20 hectare geschikt is voor het inplanten van bomen.

Met deze subsidieregeling wordt beoogd aanplant van 90.000 bomen te realiseren als bijdrage aan de opgave van 1,1 miljoen bomen.

Voorwaarden

  • Het nieuwe bos wordt gerealiseerd op basis van een beplantingsplan
  • Het nieuwe bos draagt bij aan de ambities zoals verwoord in het actieplan, zoals te vinden op www.iedereeneenboom.nl
  • De aanvrager heeft een optie op een of meer van de aanplantpercelen verkregen
  • Uit het beheer- en onderhoudsplan moet duidelijk blijken dat de kosten van onderhoud en beheer gedekt zijn

Subsidie

De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief van 7.500 euro per hectare daadwerkelijk met bomen aan te planten grond

Toelichting
Aanplant van 1 ha is begroot op € 15.000,- inclusief het proces voor planvorming, het opstellen van een beplantingsplan, aanschaf en aanplant van bomen. De subsidie bedraagt dan 50%.
Kosten van aankoop van de gronden, instandhouding en onderhoud van het nieuwe bos zijn voor eigen rekening en risico van de aanvrager.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

  • Beplantingsplan
  • Beheer- en onderhoudsplan voor ten minste 20 jaar. Uit het beheer- en onderhoudsplan moet duidelijk blijken dat de kosten van onderhoud en beheer gedekt zijn

Toelichting subsidieaanvraag
Het initiatief kan zelf een beplantingsplan indienen (dat is opgesteld door een deskundige), of kan gebruik maken van een vooraf opgesteld beplantingsplan door het projectteam van Iedereen een boom (zie links). Indien het initiatief zelf een beplantingsplan indient, wordt dat plan vergeleken met het vooraf opgestelde beplantingsplan van Iedereen een boom om te beoordelen of het bijdraagt aan de ambities zoals verwoord in het actieplan.