Subsidie aanschaf computer, tablet of smartphone

Subsidies, Fondsen

Het ICT fonds geeft aan mensen met een visuele beperking die financieel niet in staat zijn om een computer/tablet/smartphone aan te schaffen een financiële bijdrage om een computer/tablet/smartphone aan te schaffen.

Toepassing

Wanneer je als blinde of slechtziende met de computer wilt gaan werken blijkt doorgaans dat de aanpassingen/hulpmiddelen die je eventueel daarvoor nodig hebt (vergroting of spraak) wel door de zorgverzekeraar of UWV vergoed worden, maar de computer zelf niet. Ook een tablet of smartphone wordt niet vergoed.