Subsidie aanschaf computer, tablet of smartphone

Subsidies, Fondsen
Het ICT fonds geeft aan mensen met een visuele beperking die financieel niet in staat zijn om een computer/tablet/smartphone aan te schaffen een financiële bijdrage om een computer/tablet/smartphone aan te schaffen.

Toepassing

Wanneer je als blinde of slechtziende met de computer wilt gaan werken blijkt doorgaans dat de aanpassingen/hulpmiddelen die je eventueel daarvoor nodig hebt (vergroting of spraak) wel door de zorgverzekeraar of UWV vergoed worden, maar de computer zelf niet. Ook een tablet of smartphone wordt niet vergoed.

De taak van het ICT fonds is om aan mensen met een visuele beperking die financieel niet in staat zijn om een computer/tablet/smartphone aan te schaffen een bijdrage daarvoor te verstrekken.

Voorwaarden

  • De aanvrager dient tot de doelgroep te behoren. Op basis van een oogheelkundige verklaring wordt door een oogarts die deel uitmaakt van het bestuur van de LSBS bepaald of de aanvrager/-ster tot de doelgroep behoort.
  • Ter beoordeling van de LSBS komt vast te staan dat de aanvrager financieel gezien niet in staat geacht mag worden om zelf een computer/tablet/smartphone aan te schaffen. Er zijn geen harde grenzen, omdat zowel met inkomsten als uitgaven en bijzondere omstandigheden rekening gehouden kan worden.
  • Er is voldoende waarborg dat de computer/tablet/smartphone ook daadwerkelijk door de aanvrager voldoende intensief gebruikt gaat worden en dat hij of zij daarvan gemak zal hebben. Ondersteuning vanuit de regionale instellingen (Koninklijke Visio/Bartiméus/Rober Coppes) is daarom in de regel vereist.

Retricties

Achteraf worden geen bijdragen toegezegd. Het is dus belangrijk dat je de aanvraag indient en behandeling afwacht, voordat je het aangevraagde (de computer/tablet/smartphone) aanschaft. 

Aanvragen

Aanvraagformulier (zie bijlagen en website fonds) invullen en samen met bijlagen opsturen.

Relevante links