Subsidie andere vormen van bestuur en samenwerking

Subsidies
Subsidie voor experimenten op het gebied van nieuwe vormen van samenwerken bestuur binnen een maatschappelijke opgave. Het doel van het experiment waarvoor je subsidie gaat aanvragen is te leren door het ervaren van een passende bestuursstijl of samenwerkingsvorm én het delen van het geleerde ten behoeve van volgende opgaven. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor een experiment bestuursstijl, waarbij het zoeken naar een bestuursstijl of samenwerkingsvorm centraal staat. Daarnaast heeft de subsidieverstrekker procesondersteuners beschikbaar, die de initiatiefnemer hierbij kan faciliteren.

Een "experiment bestuurstijl" moet gericht zijn op het zoeken naar een passende bestuursstijl of samenwerkingsvorm, waarbij centraal staat het ontwerpen van geschikte alternatieve werkvormen, het uitlijnen van nieuwe processen, het hanteren van verschillende rollen afhankelijk van aard, omvang van en fase binnen de maatschappelijke opgaven of het zoeken naar de juiste positie en rol voor zowel democratisch gelegitimeerde organen als samenleving.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Voorwaarden

 • Het experiment heeft direct betrekking op een maatschappelijke opgave in Overijssel
 • Het doel van het experiment is te leren door het ervaren van een passende bestuursstijl of samenwerkingsvorm én het delen van het geleerde ten behoeve van volgende opgaven
 • Het experiment heeft toegevoegde waarde ten opzichte van de reeds uitgevoerde experimenten
 • Indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan voldoet de subsidie aan de algemene de-minimisverordening.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000 per aanvraag. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen
Een document waarin de wederzijdse ambities van de aanvrager en programma Experimenten zijn vastgelegd.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand