Subsidie arbeidsparticipatie nieuwkomers

Subsidies, Fondsen

Subsidie gericht op het duurzaam stimuleren van arbeidsparticipatie van nieuwkomers met een verblijfsvergunning, om deze toe te leiden naar een concrete baan of werkervaringplek. Het kan hierbij ook gaan om een voorschakeltraject om naar een nieuwe baan toe te werken, zoals stages, opleidingen of vrijwilligerswerk. Er is geen maximaal bedrag dat je kunt aanvragen, wel is er een richtlijn, deze bedraagt 50.000 euro verdeeld over de looptijd van twee jaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.