Subsidie archeologie en erfgoed

Subsidies
Subsidie voor projecten gericht op het behoud van het klein erfgoed, het uitdragen van de cultuurhistorische betekenis hiervan en/of het zichtbaar en publiekstoegankelijk maken van archeologie. Het te verstrekken subsidiebedrag voor projecten gericht op klein erfgoed bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van het project, met een maximum van € 30.000. Voor projecten gericht op archeologie bedraagt de subsidie maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van het project, met een maximum van € 50.000. Interessant om te vermelden is dat de subsidie hoger kan uitvallen als er vrijwilligers bij het project betrokken zijn. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvragperiode.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op het behoud van het klein Limburgs erfgoed en het uitdragen van de cultuurhistorische betekenis hiervan en/of het zichtbaar en publiekstoegankelijk maken van archeologie.

Doelgroep

Rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen voor een subsidie in aanmerking komen.

Werkgebied

Provincie Limburg, of grensoverschrijden deels provincie Limburg.

Voorwaarden

Algemeen

 • Er moet sprake zijn van een Limburgs belang. Hiervan is sprake als het project in de Nederlandse provincie Limburg wordt uitgevoerd. Als het project in de uitvoering beperkt deels grensoverschrijdend is, is er eveneens sprake van een Limburgs belang

Specifieke voorwaarden
Het project moet gericht zijn op:

 • Klein Limburgs erfgoed
  • Het project betreft de instandhouding van klein Limburgs erfgoed
  • Het project is er op gericht om de cultuurhistorische betekenis van het klein Limburgs erfgoed uit te dragen aan een breder publiek
  • De totale subsidiabele projectkosten zijn niet hoger dan € 60.000

En/of

 • Archeologie
  • Het project is er op gericht om het archeologisch verhaal op een aansprekende wijze te ontsluiten of het project vergroot de zichtbaarheid/aanwezigheid van archeologie op aansprekende wijze binnen de openbare ruimte
  • Educatie en burgerwetenschap staan centraal
  • De totale subsidiabele projectkosten zijn niet hoger dan € 100.000

Restricties

De aanvraag kan worden afgewezen indien:

 • Het project project niet voldoet aan bovengenoemde punten (toepassing, doelgroep, voorwaarden, etc.)
 • De subsidieaanvraag uitsluitend betrekking heeft op de totstandkoming van een schriftelijke publicatie of een website
 • De Provincie Limburg dezelfde activiteiten al op een andere wijze subsidieert en/of financiert
 • Het te verstrekken subsidiebedrag minder is dan € 1.000,00; en/of
 • De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperiode.

Subsidie

Klein Limburgs erfgoed
Het te verstrekken subsidiebedrag voor projecten gericht op klein Limburgs erfgoed bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van het project, met een maximum van € 30.000

Archeologie
Het te verstrekken subsidiebedrag voor projecten gericht op archeologie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van het project, met een maximum van € 50.000.

Hogere subsidie mogelijk bij inzet vrijwilligers
Interessant is dat bij de inzet van vrijwilligers een hoger subsidiebedrag kan gelden (zie afbeelding onder.

Hogere subsidie bij inzet vrijwilligers
Hogere subsidie bij inzet vrijwilligers

 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand