Subsidies

Subsidie archeologie en erfgoed

Subsidie voor projecten gericht op het behoud van het klein erfgoed, het uitdragen van de cultuurhistorische betekenis hiervan en/of het zichtbaar en publiekstoegankelijk maken van archeologie. Het te verstrekken subsidiebedrag voor projecten gericht op klein erfgoed bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van het project, met een maximum van € 30.000. Voor projecten gericht op archeologie bedraagt de subsidie maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van het project, met een maximum van € 50.000. Interessant om te vermelden is dat de subsidie hoger kan uitvallen als er vrijwilligers bij het project betrokken zijn. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
€ 1.000 - € 50.000
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op het behoud van het klein Limburgs erfgoed en het uitdragen van de cultuurhistorische betekenis hiervan en/of het zichtbaar en publiekstoegankelijk maken van archeologie.

Doelgroep

Rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen voor een subsidie in aanmerking komen.

Werkgebied

Provincie Limburg, of grensoverschrijdend deels provincie Limburg.

Voorwaarden

Algemeen

 • Er moet sprake zijn van een Limburgs belang. Hiervan is sprake als het project in de Nederlandse provincie Limburg wordt uitgevoerd. Als het project in de uitvoering beperkt deels grensoverschrijdend is, is er eveneens sprake van een Limburgs belang

Specifieke voorwaarden
Het project moet gericht zijn op:

 • Klein Limburgs erfgoed
  • Het project betreft de instandhouding van klein Limburgs erfgoed
  • Het project is er op gericht om de cultuurhistorische betekenis van het klein Limburgs erfgoed uit te dragen aan een breder publiek
  • De totale subsidiabele projectkosten zijn niet hoger dan € 60.000
  • De uitvoering van het project vindt plaats mede met inzet van vrijwilligers

En/of

 • Archeologie
  • Het project is er op gericht om het archeologisch verhaal op een aansprekende wijze te ontsluiten of het project vergroot de zichtbaarheid/aanwezigheid van archeologie op aansprekende wijze binnen de openbare ruimte
  • Educatie en/of burgerwetenschap staan centraal
  • De totale subsidiabele projectkosten zijn niet hoger dan € 100.000
  • De uitvoering van het project vindt plaats mede met inzet van vrijwilligers

Restricties

De aanvraag kan worden afgewezen indien:

 • Het project project niet voldoet aan bovengenoemde punten (toepassing, doelgroep, voorwaarden, etc.)
 • De subsidieaanvraag uitsluitend betrekking heeft op de totstandkoming van een schriftelijke publicatie of een website
 • De Provincie Limburg dezelfde activiteiten al op een andere wijze subsidieert en/of financiert
 • Het te verstrekken subsidiebedrag minder is dan € 1.000,00; en/of
 • De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperiode

Subsidie

Klein Limburgs erfgoed
Het te verstrekken subsidiebedrag voor projecten gericht op klein Limburgs erfgoed bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van het project, met een maximum van € 30.000

Archeologie
Het te verstrekken subsidiebedrag voor projecten gericht op archeologie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van het project, met een maximum van € 50.000.

Hogere subsidie mogelijk bij inzet vrijwilligers
Interessant is dat bij de inzet van vrijwilligers een hoger subsidiebedrag kan gelden (zie afbeelding).

 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Indientermijn

 • -

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Particulier
Onze aandacht gaat uit naar
Bouw en monumentenzorg
Wij zijn werkzaam in
Provincie Limburg
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden