Subsidie armoedebestrijding

Subsidies
Subsidie voor projecten gericht op het ondersteunen van Rotterdammers die in armoede en/of met schulden leven, en die een bijdrage leveren aan de armoede- en schuldenaanpak. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. vrijwilligersorganisaties, sociaal ondernemers, bewoners- en belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en professionele organisaties, waaronder bedrijven en instellingen. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op de thema’s armoede en schulden, en die een bijdrage leveren aan de armoede- en schuldenaanpak zoals deze in het beleidskader armoedeaanpak en Reset Rotterdam, uitvoeringsplan schuldenaanpak is verwoord.

Aan een rechtspersoon kan in ieder geval een subsidie worden verstrekt indien sprake is van onvoldoende aanbod van vergelijkbare activiteiten en indien de activiteiten zich richten op:

 • Het activeren, inzetten en onderhouden van een netwerk van ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede en schulden
 • Het bevorderen van sport- en cultuurparticipatie van Rotterdamse jongeren die opgroeien in armoede
 • Het onderhouden van een wijknetwerk rondom armoede en schulden
 • Het bevorderen van financiële zelfredzaamheid
 • Energietransitie
 • Het tegengaan van voedselverspilling of bevorderen van hergebruik ten gunste van huishoudens met een laag inkomen
 • Gezondheidsbevordering bij inwoners die opgroeien in armoede
 • Bevorderen van de sociaal emotionele competenties van kinderen die opgroeien in armoede
 • Vergroten van het bereik van minimaregelingen
 • Bestaande of nieuwe activiteiten die passen binnen de doelstellingen van het Beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022 Uit de Knoop en het Uitvoeringsplan Rotterdamse Schuldenaanpak, Reset Rotterdam.

Doelgroep

De subsidie kan worden verleend aan een rechtspersoon die behoort tot ten minste één van de volgende doelgroepen:

 • Levensbeschouwelijke en religieuze organisaties, kerkelijke instellingen
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Wijkgerichte bewoners- of belangenorganisaties
 • Sociaal ondernemers
 • Maatschappelijke organisaties
 • Professionele organisaties, waaronder bedrijven en instellingen

Werkgebied

Rotterdam.

Voorwaarden

 • Er is een aantoonbare samenwerking tussen diverse partijen
 • Er is een concreet gedefinieerd meetbaar resultaat
 • Er is een aantoonbaar effect op Rotterdammers die leven in armoede.

Subsidie

Een subsidie bedraagt ten minste € 5.000 en ten hoogste € 50.000.

Subsidieplafond

 • 1 april 2020 tot en met 31 december 2020: € 747.500
 • 2021: € 747.500
 • 2022: € 500.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Inhoudelijk plan van ten hoogste zes pagina’s A4-formaat
 • Financiële onderbouwing van ten hoogste een één pagina A4-formaat
 • Onderbouwing van de behoefte aan de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Relevante links