Subsidie artistieke projecten op het gebied van professionele kunst, amateurkunst en community art

Subsidies
Subsidie voor nieuwe projecten op het gebied van professionele kunst en amateurkunst met inbegrip van community art om zo het culturele klimaat een nieuwe impuls te geven na de coronacrisis en makers te ondersteunen. De subsidie kan worden aangevraagd door kunstenaars en rechtspersonen zonder winstoogmerk op het gebied van professionele kunst, amateurkunst en community art binnen het werkgebied van de verstrekker. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 2.500 per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor artistiek-inhoudelijke projecten op het gebied van professionele kunst, amateurkunst en community art, met uitzondering van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.

Werkgebied

Provincie Drenthe.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Rechtspersonen zonder winstoogmerk (vereniging of stichting) op het gebied van professionele kunst of amateurkunst inclusief community art die gevestigd zijn in de provincie Drenthe
 • Kunstenaars die gevestigd zijn in de provincie Drenthe

Voorwaarden

Aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria getoetst:

 • Artistiek-inhoudelijk belang: de inhoud en uitvoering van het project spreekt het beoogde publiek of de beoogde deelnemers voldoende aan
 • Uitvoerbaarheid: het project is financieel en praktisch uitvoerbaar gelet op de coronabeperkingen en de in acht te nemen RIVM-richtlijnen
 • Publieksbereik: door de manier van presenteren en onder de aandacht brengen wordt het publiek bereikt of betrokken en gaat er van het werk een verbindende kracht uit voor kunstenaars en publiek
 • Het project is nog niet gestart voordat de subsidie is aangevraagd

Restricties

De subsidie zal in ieder geval geweigerd worden indien:

 • De aanvrager al een structurele (boekjaar) subsidie van de provincie Drenthe ontvangt
 • De voorgenomen activiteiten tot de structurele activiteiten van de aanvrager behoren
 • Uit de aanvraag blijkt dat de subsidie niet nodig is om het project te realiseren
 • De uitvoering van het project niet plaatsvindt in de provincie Drenthe

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten , met een minimum van € 1.000  en een maximum van € 2.500 per aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand