Subsidie Asbestsanering bodem voor particulieren en agrariërs

Subsidies
De subsidie financiert de directe saneringskosten van asbest en de kosten voor de begeleiding op het gebied van milieu.

Voor de volgende situaties stelt de provincie haar susbidie beschikbaar:

  • Sanering van onbebouwde of onverharde bodem die verontreinigd zijn met asbest
  • Sanering van andere bodemverontreinigingen als deze saneringstechnisch verbonden zijn met de asbestsanering
  • Sanering van een verharde bodem sterk verontreinigd met asbest, als er concrete plannen bestaan om deze verharding op te ruimen in verband met bouwplannen bij de verharding
  • Sanering van asbest waardoor blootstelling optreedt bij een verharding die niet duurzaam is

Voorwaarden

De volgende voorwaarden dienen te worden nageleefd:

  • Er is gebleken dat de asbest in al in de bodem zat voor 1 januari 1993
  • De aanvrager is eigenaar van een woning voor eigen gebruik of eigenaar van een agrarisch bedrijf en is een natuurlijk persoon
  • De aanvrager kan bewijzen dat hij de woning of het agrarisch bedrijf heeft gekocht voor een marktconforme prijs
  • Er is geen sanering uitgevoerd voordat de Gedeputeerde Staten een beslissing heeft genomen over de aangevraagde subsidie door middel van het ingediend onderzoek met een saneringsplan of een zogenaamde BUS melding

Restricties

Er dient eerst een onderzoek te zijn geweest naar bodemverontreiniging voordat de aanvraag wordt ingediend.Verder kunnen alleen particulieren en agrariërs een aanvraag indienen.

Bedragen

Budget: €1.500.000,-

Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen worden ingediend met onderstaand aanvraagformulier.