Subsidie basisscholen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor basisscholen om de eventuele eindmusical van groep 8 voor een live publiek in een professioneel theater in de buurt te spelen. Ook een kerk(genootschap) kan dienen als locatie, mits deze een professioneel podium ter beschikking heeft en een offerte kan opstellen. De regeling is alleen van toepassing in de regio van het verstrekkende fonds en is mede tot stand gekomen om de theaters in deze COVID-19 periode te ondersteunen. De subsidie bedraagt maximaal € 2.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

In verband met corona kunnen basisscholen de eindmusical van groep 8 niet opvoeren zoals ze gewend zijn: in een volgepakte gymzaal of aula van de school. Het verstrekkende fonds helpt graag mee om de voorstellingen tóch onvergetelijk te maken. Basisscholen kunnen een donatiebedrag van maximaal € 2.000 aanvragen om hun eindmusical in een theater op te voeren. Uiteraard is de regeling alleen van kracht als de coronamaatregelen van dat moment het toelaten.

Werkgebied

Regio Zuid-Holland, bestaande uit: Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Zoeterwoude

Voorwaarden

 • De regeling is alleen van kracht als de coronamaatregelen van dat moment het toelaten
 • De subsidie kan alleen aangevraagd worden door de directeur van de basisschool
 • De voorstelling vindt plaats met een live publiek dat bestaat uit een mix van familie en bekenden. Optredens voor enkel medeleerlingen tellen niet mee
 • De basisschool én het theater staan in de regio van fonds (zie werkgebied)
 • De uitvoering vindt op zijn vroegst veertien dagen na het indienen van de aanvraag plaats
 • De aanvraag bevat een offerte van het theater of de schouwburg. Dit offertebedrag is inclusief BTW (wanneer het BTW-bedrag ontbreekt, is dit voor rekening van de school)
 • In offertes mogen (redelijke) kosten voor technici, consumpties e.d. worden opgenomen, zolang de offerte maar door de podiumlocatie is opgesteld
 • De school maakt zelf goede afspraken over de annuleringsvoorwaarden
 • Ouderbijdragen kunnen niet als kosten worden opgevoerd.

Podiumlocatie
Het verstrekkende fonds vindt het belangrijk om met deze regeling niet alleen de scholen een hart onder de riem te steken, maar ze willen ook de professionele theaters steunen die al veel te lang onbespeeld zijn. Daarom stellen ze binnen deze regeling een aantal specifieke eisen aan de podiumlocatie:

 • De locatie moet gespecialiseerd zijn in podiumpresentaties en professionele begeleiding en faciliteiten kunnen aanbieden
 • De locatie is een non-profitorganisatie. Commerciële uitbaters van podiumlocaties vallen buiten de regeling
 • Ook een kerk(genootschap) kan dienen als locatie, mits deze een professioneel podium ter beschikking heeft en een offerte kan opstellen
 • In uitzonderingsgevallen kan het fonds afwijken van de eisen voor de podiumlocatie. Bijvoorbeeld wanneer een school aangeeft dat er geen beschikbaar theater in de buurt is. In dat geval kan de school contact met het fonds opnemen en de keuze toelichten. Het fonds behoudt altijd het recht om deze aanvragen alsnog af te wijzen.

Restricties

Het fonds verstrekt geen bijdragen voor filmvertoningen in theaters, filmkosten, videostreams naar huiskamers en alles wat hiermee samenhangt.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 2.000.

Aanvragen

Je kunt de subsidie online aanvragen