Subsidie behoud cultuur en erfgoed islamitische wereld

Fondsen,
Beurzen
Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het bevorderen en behouden van de cultuur en het erfgoed van de islamitische wereld. Het fonds heeft al subsidie verstrekt aan organisaties, projecten en personen in meer san 40 landen. Het fonds neemt aanvragen uit de hele wereld in behandeling, zolang ze maar relevant zijn voor de doelstelling van het fonds. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Het fonds financiert individuele en institutionele inspanningen om de artistieke cultuur en het erfgoed met betrekking tot de islamitische wereld te bevorderen en te behouden.

Het fonds staat wereldwijd open voor aanvragers op het gebied van:

 • Onderzoek naar de geschiedenis van de kunst en architectuur, en de archeologie en materiële cultuur van islamitische samenlevingen, inclusief archeologisch en ander veldwerk, en onderzoeksreizen
 • Het behoud, de instandhouding, de restauratie en de presentatie aan het publiek van artefacten, gebouwen en archeologische vindplaatsen die door islamitische genootschappen zijn geproduceerd
 • Het werk van bibliotheken, musea en andere openbare collecties op het gebied van conservering, documentatie en presentatie van artefacten en manuscripten die zijn geproduceerd door islamitische genootschappen in de breedste zin van het woord, met inbegrip van de digitalisering van archieven en collecties, en de opleiding van conserverings- en conservatiepersoneel
 • Organisatie van evenementen ter bevordering van het onderzoek naar de geschiedenis van de kunst, de architectuur, de archeologie en de materiële cultuur van islamitische genootschappen, met inbegrip van colloquia en conferenties, lezingen, seminars en workshops, tentoonstellingen en het bijwonen van dergelijke evenementen

Werkgebied

Het fonds heeft al subsidie verstrekt aan organisaties, projecten en personen in meer san 40 landen. Het fonds neemt aanvragen uit de hele wereld in behandeling, zolang ze maar relevant zijn voor de doelstelling van het fonds.

Subsidie

International student scholarship
Een beurs van maximaal 20.000 pond voor een moslimstudent uit de islamitische wereld die al geaccepteerd is voor een masteropleiding in een onderwerp dat relevant is voor de studie van islamitische kunst, architectuur, archeologie en materiële cultuur.

Postgraduate Student and Early Career Award
Postdoctorale studenten, beginnende beroepsbeoefenaren en beginnende beroepsbeoefenaren die na 30 juni 2016 zijn gepromoveerd, kunnen een subsidie aanvragen met een maximum van 1500 pond voor de reiskosten voor veldwerk, onderzoek en studie met betrekking tot:

 • Geschiedenis van de kunst, architectuur en materiële cultuur van de islamitische wereld voor circa 1920 CE
 • Archeologisch onderzoek van de islamitische wereld
 • Behoud van artefacten, gebouwen en materiële cultuur geproduceerd in of voor de islamitische wereld voor circa 1920 CE
 • Bibliotheken, musea en andere openbare instellingen die de kunst tentoonstellen en materiële cultuur van de islamitische wereld voor circa 1920 CE
 • Onderwijs en opleiding in verband met bovenstaande activiteiten
 • Conferenties, tentoonstellingen en publicaties in verband bovenstaande activiteiten

Major Awards
Gevestigde geleerden en professionals op het gebied van erfgoed kunnen subsidie aanvragen met een maximum van £10.000 voor veldwerk, onderzoek, studie, conservering, conserveringstraining, curatorschap, documentatie, met betrekking tot:

 • Geschiedenis van de kunst, architectuur en materiële cultuur van de islamitische wereld voor circa 1920 CE
 • Archeologisch onderzoek van de islamitische wereld
 • Conservering van artefacten, gebouwen en materiële cultuur geproduceerd in of voor de islamitische wereld vóór circa 1920 CE
 • Bibliotheken, musea en andere openbare instellingen die de kunst tentoonstellen en materiële cultuur van de islamitische wereld voor circa 1920 CE
 • Onderwijs en opleiding in verband met bovnstaande activiteiten
 • Conferenties, tentoonstellingen en publicaties in verband met bovenstaande activiteiten

Van wetenschappers wordt normaal gesproken verwacht dat zij verbonden zijn aan onderzoeksinstellingen, inclusief maar niet beperkt tot universiteiten, musea en bibliotheken.

Publication Grants
Subsidies met een bovengrens van £6.000 voor de kosten van een grote publicatie over de geschiedenis van de kunst, architectuur en materiële cultuur van de islamitische wereld vóór circa 1920 CE, het archeologisch onderzoek van de islamitische wereld en het behoud van artefacten, gebouwen en materiële cultuur geproduceerd in of voor de islamitische wereld vóór circa 1920 CE.

Digitisation Grants
Een subsidie van maximaal 10.000 pond voor een jaar, voor de kosten van het beschikbaar stellen van online gegevens of afbeeldingen met betrekking tot een belangrijke collectie die de geschiedenis van de kunst, architectuur en materiële cultuur van de islamitische wereld vóór circa 1920 CE, het archeologisch onderzoek van de islamitische wereld en het behoud van artefacten, gebouwen en materiële cultuur geproduceerd in of voor de islamitische wereld vóór circa 1920 CE vertegenwoordigt.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.

Let op: er is een apart aanvraagformulier voor elke categorie. Je moet het aanvraagformulier downloaden voor de categorie waarvoor je je wilt aanmelden.

Elk afzonderlijk aanvraagformulier bevat specifieke richtlijnen voor die categorie. Zorg ervoor dat je de richtlijnen volgt. Als je het aanvraagformulier hebt ingevuld en alle benodigde bewijsstukken hebt, moet je deze voor de deadline versturen naar: applications@barakat.org.

Als je van plan bent om voor meer dan één categorie een aanvraag in te dienen, moet je het juiste aanvraagformulier voor die categorie indienen.

Alleen aanvragen die met behulp van het juiste aanvraagformulier worden ingediend, worden in aanmerking genomen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand