Subsidie behoud wilde dieren

Subsidies, Fondsen
Internationale startsubsidie voor projecten gericht op het behoud van wilde dieren. Hierbij richt het fonds zich met name op projecten die fundamentele maar vitale informatie genereren over de wilde dieren. daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die wetenschapscommunicatieprojecten vergemakkelijken en aanmoedigen die tot doel hebben conflicten tussen mens en dier te verminderen. Omdat landschappen steeds meer door mensen worden gedomineerd is er bovendien subsidie mogelijk voor projecten die co-existentiestrategieën ontwikkelen en implementeren die het mogelijk maken dat wilde dieren naast ons kunnen blijven bestaan. Dit is een programma voor startsubsidies, wat betekent dat het fonds prioriteit zal geven aan projecten die nog niet zijn gestart of die zich in hun eerste jaar bevinden.

Toepassing

Subsidie voor projecten op het gebied van het behoud van wilde dieren, waarbij het fonds zich met name richt op projecten die nog niet gestart zijn, of zich in hun eerste jaar bevinden.

De projecten die het fonds wil ondersteunen richten zich met name op natuurlijke historie, wetenschapscommunicatie en leven naast wilde dieren.

Natuurlijke historie
Ondanks de toenemende roep om erkenning en waardering van natuurlijke historie, krijgt dit type onderzoek zelden prioriteit; het fonds financiert daarom projecten die fundamentele maar vitale informatie genereren over de soorten naast ons.

Wetenschapscommunicatie
Wetenschappers en wetenschapscommunicatoren worden geconfronteerd met druk om een nieuw publiek te bereiken en aan te spreken. Dit subsidieprogramma is ontworpen om dit werk te ondersteunen.
Het fonds richt zich dan ook mede op projecten die wetenschapscommunicatieprojecten vergemakkelijken en aanmoedigen die tot doel hebben conflicten tussen mens en dier te verminderen. De projecten moeten nieuwe en creatieve samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers en kunstenaars omvatten.

Leven naast de wilde dieren
Nu onze landschappen steeds meer door mensen worden gedomineerd, is het van essentieel belang om co-existentiestrategieën te ontwikkelen en te implementeren die het mogelijk maken dat wilde dieren naast ons kunnen blijven bestaan.
Het fonds financiert daarom projecten die wetenschappelijk onderbouwde strategieën evalueren of implementeren om conflicten tussen mens en dier te verminderen.

Werkgebied

Internationaal.

Doelgroep

Startende en kleine organisaties op het gebied van wildlife en/of bescherming en behoud van wilde dieren.

Voorwaarden

  • Zie boven
  • De projecten moeten gericht zijn op land- en oeverdieren (inclusief ongewervelden)

Restricties

Het fonds verstrekt geen subsidie voor onderstaande projecten:

  • Marien werk
  • Projecten waarin dodelijke oplossingen worden voorgesteld voor conflicten tussen mens en dier
  • Rehabilitatiewerkzaamheden voor in het wild levende dieren

Subsidie

De subsidies bedraagt maximaal $2500 per project.
Dit is een programma voor startsubsidies, wat betekent dat het fonds prioriteit zal geven aan projecten die nog niet zijn gestart of die zich in hun eerste jaar bevinden.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).