Subsidie beroepsonderwijs

Subsidies, Fondsen
Het verstrekken van subsidies (schenkingen) aan (onderwijs)instellingen ten behoeve van het beroepsonderwijs.

Toepassing

Het doel van de stichting is het bevorderen van het beroepsbegeleidend onderwijs in de ruimste zin van het woord. 
Dit wordt gerealiseerd door het verstrekken van subsidies (schenkingen) aan (onderwijs)instellingen ten behoeve van het beroepsonderwijs.

Bij het verstrekken van subsidies is het innovatieve karakter qua inhoud, vorm en/of doelgroep bepalend.

Werkgebied

Nederland, internationaal.

Voorwaarden

  • Duidelijk projectplan met begroting en planning
  • Goede projectorganisatie
  • Medefinanciers
  • Tijdige voortgangsrapportage

Bij het verstrekken van subsidies is het innovatieve karakter qua inhoud, vorm en/of doelgroep bepalend.

Aanvragen

Schriftelijk.