Subsidie bestrijden van armoede onder kinderen

Subsidies
Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het bestrijden van armoede onder kinderen. De gesubsidieerde projecten moeten kinderen die in armoede leven in staat stellen mee te doen op het gebied van sport, cultuur, school of sociale activiteiten. Subsidie kan worden aangevraagd door maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of partijen in de jeugdzorg. Het werkgebied in Nederland én Caribisch Nederland.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten die de armoede onder kinderen van 0-18 jaar bestrijden. Dat kunnen zmaatschappelijke organisaties zijn, onderwijsinstellingen of bijvoorbeeld partijen in de jeugdzorg. 

Het dient te gaan om activiteiten op het gebied van sport, cultuur, school of sociale activiteiten

De subsidie is bestemd voor benodigdheden die de kinderen missen vanwege gebrek aan geld. De middelen dienen in natura aan de kinderen te worden aangeboden. Het kan gaan om onder andere schoolspullen, sportattributen, zwemles, het vieren van een verjaardag, enzovoorts.

Werkgebied

Nederland en Caribisch Nederland.

Doelgroep

Partijen als maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en de jeugdzorg.

Voorwaarden

  • Je projectaanvraag moet betrekking hebben op activiteiten van landelijke en bovenregionale betekenis, die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoedeproblematiek van kinderen in Nederland en Caribisch Nederland.

Restricties

In onderstaande gevallen zal je aanvraag o.a. geweigerd worden.

  • Wanneer je niet voldoet aan de eisen van de regeling
  • Je onvoldoende kunt aantonen dat de activiteiten kinderen in staat te stellen mee te doen op het gebied van sport, cultuur, school of sociale activiteiten
  • De subsidie ook gebruikt wordt voor kosten die niet rechtstreeks betrekking hebben op deze verstrekkingen
  • Je al een andere financier voor je project hebt (gevonden)
  • Je een aanvraag doet buiten de openingsdata, of het budget is uitgeput
  • De kosten van je activiteit niet in verhouding is
  • De kosten van de te financieren activiteit niet in verhouding staan tot de mate waarin ze bijdragen aan de participatie van het kind

Subsidie

Per project bedraagt de subsidie minimaal € 25.000 en maximaal € 200.000 voor projecten in Nederland.
Voor projecten in Caribisch Nederland is de subsidie per project verrassend genoeg lager: minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000.

Voor alle projecten bij elkaar is er per jaar een bedrag van € 4.000.000 beschikbaar voor projecten in Nederland, en € 1.000.000 voor projecten in Caribisch Nederland.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier. 
Het aanvraagformulier kun je opvragen door een e-mail te sturen naar sub.reg.kinderarmoede@minszw.nl.
Dit is ook het e-mailadres waar het ingevulde aanvraagformulier naartoe kan worden gestuurd.

Let op de aanvraagperiode
Je kunt alleen een aanvraag indienen tijdens de jaarlijkse aanvraagperiode. Deze kun je rechtsboven vinden.

Meesturen met je aanvraag

  • Activiteitenplan (op pag. 3 van de bijlage lees je exact wat je in dit plan moet vermelden)
  • Begroting