Subsidie bevorderen gendergelijkheid in sport

Subsidies, Fondsen
Internationaal fonds gericht op het verstrekken van subsidie voor projecten gericht op gendergelijkheid binnen sport, waarbij het fonds een wereld voor ogen heeft waarin alle meisjes en vrouwen gebruik maken van hun recht om te sporten. Het fonds richt zich hierbij op het ondersteunen van feministische organisaties en hyperlokale oplossingen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 dollar. Het fonds heeft overigens een brede kijk op sport, zodat ook alle vormen van fysieke en spelactiviteiten die gericht zijn op het bevorderen van het fysieke en mentale welzijn onder sport vallen. Ook projecten als yoga en dansen kunnen er dus onder vallen. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor nieuwe oplossingen voor het bevorderen van gendergelijkheid in de sport, waarbij het fonds een wereld voor ogen heeft waarin alle meisjes en vrouwen gebruik maken van hun recht om te sporten. 
Het fonds heeft overigens een brede kijk op sport, zodat ook alle vormen van fysieke en spelactiviteiten die gericht zijn op het bevorderen van het fysieke en mentale welzijn onder sport vallen. 

Het fonds is bedoeld om steun te verlenen aan basisorganisaties, gemeenschapsorganisaties, collectieven en groepen die worden geleid door meisjes en vrouwen en die worden bestuurd door feministische principes. Er zal prioriteit worden gegeven aan:

  • Groepen die duidelijk worden geleid door meisjes en jonge vrouwen onder de 30 jaar
  • Groepen die participatieve modellen laten zien met inbegrip van zinvolle leiderschapsrollen en actieve besluitvormingsfuncties voor meisjes en jonge vrouwen
  • Groepen die ondervertegenwoordigde en gemarginaliseerde gemeenschappen bedienen

Dit fonds zoekt actief steun voor alle cis, trans, niet-binaire en alle andere ondervertegenwoordigde groepen en gemeenschappen, zoals zwarte, inheemse, mestiezen, kleurlingen, LGBTQI+, vluchtelingen en migrantenmeisjes en -vrouwen met of zonder handicap.

Werkgebied

Internationaal.

Subsidie

Het maximaal beschikbare bedrag is tot 10.000 dollar.

Op het aanvraagformulier wordt je gevraagd een van de vier financieringsbedragen te selecteren;

  • $2.500
  • $5.000
  • $7.500
  • $10.000

We raden je aan om je bewust te zijn over het financieringsbedrag dat je gaat aanvragen bij het fonds

  • Het wordt ten zeerste aanbevolen dat als je geen of minder dan $5.000 aan organisatie-inkomsten hebt, je een aanvraag indient voor een beurs van slechts $2.500
  • Het wordt ten zeerste aanbevolen dat als je operationele budget tussen de $5.000 en $20.000 ligt, je niet meer dan 50% van je jaarlijkse organisatie-inkomsten aanvraagt

Aanvragen

Op dit moment is er geen lopende aanvraagperiode, maar de verwachting is dat er in 2021 weer een aanvraagperiode geopend zal worden.
De taal voor het aanvragen is Engels of Spaans.

Relevante links