Subsidie bevorderen interesse in Wiskunde

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten die de interesse van jonge mensen in de toepassingen van de wiskunde in industrie en maatschappij bevorderen. Het project moet zich richten op mensen die nog in opleiding zijn (basisschool tot en met tertiair onderwijs). Er is o.a. subsidie mogelijk voor projecten die kinderen in de basisschoolleeftijd laten ervaren hoe leuk wiskunde is en binnen de contact van het onderwijs op de middelbare school de brug slaan naar de praktijk. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die zich richten op het versterken van toegepaste wiskunde als aanjager van innovatie in industrie en maatschappij. 

Toepassing

Subsidie voor projecten die de toegepaste kant van de wiskunde laten zien en met name laten zien hoe leuk wiskunde kan zijn. Hierbij richt het fonds zich met name op het ondersteunen van onderstaande activiteiten.

Kinderen (8-12)
Subsidie voor initiatieven en projecten die kinderen in de basisschoolleeftijd laten ervaren hoe leuk wiskunde is. Of dit nu in een (techniek)museum is, in een theater, door middel van een film op Youtube, tijdens een workshop of zomerkamp, zolang het jonge kinderen aanspreekt.

Scholieren (12-18)
Tijdens de middelbare schooltijd is veel aandacht voor wiskunde. Het fonds wil initiatieven ondersteunen die binnen de context van het onderwijs de brug slaan naar de praktijk. Heeft u concrete ideeën om de docent te ondersteunen, bijvoorbeeld met profielwerkstukken die de inzet van wiskunde voor maatschappelijke problemen belicht of met onderwijsmateriaal dat de praktische relevantie wiskunde illustreert.

Maatschappelijke bewustwording
Het fonds steunt ook bredere initiatieven voor het versterken van toegepaste wiskunde als aanjager van innovatie in industrie en maatschappij.

Doelgroep

Het project moet zich richten op mensen die nog in opleiding zijn (basisschool tot en met tertiair onderwijs).

Voorwaarden

  • Het gaat om een activiteit voor mensen die nog in opleiding zijn (basisschool tot en met tertiair onderwijs) 
  • Het heeft een aantoonbare impact, onder meer blijkend uit de wijze waarop erover naar buiten wordt gecommuniceerd
  • Er is een duidelijke omschrijving van het doel van de activiteit 
  • Er ligt een duidelijke beschrijving van de inzet van de middelen 
  • Er wordt een verslag gemaakt, dat eigendom wordt van het fonds

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het aanvraagformulier na het invullen doormailen naar het fonds.

Relevante links