Subsidie bevorderen recreatie en toerisme in de regio

Subsidies

Subsidie voor producten en diensten die meer bezoekers  te trekken, bestedingen van deze bezoekers doen toenemen of waardoor deze bezoekers langer verblijven. Interessant is dat deze subsidie voor een periode van vier jaar verstrekt kan worden. Het project waar je subsidie voor wilt aanvragen moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 partijen, waaronder ondernemingen, organisaties en/of overheden, waarvan tenminste één van de partijen een onderneming is. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro.