Subsidie bevordering cultureel klimaat in Nederland

Subsidies, Fondsen, Prijzen

Financiële ondersteuning van instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in Nederland in het algemeen en Friesland in het bijzonder.