Subsidie bevordering cultureel klimaat in Nederland

Subsidies, Fondsen, Prijzen
Financiële ondersteuning van instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in Nederland in het algemeen en Friesland in het bijzonder.

Toepassing

  • Het verbreiden en vergroten van het inzicht in- en de kennis van de eigentijdse (bouw)kunst en het ondersteunen van cultuur maatschappelijke projecten.
  • Het verlenen van ondersteuning aan instellingen en personen die zich bezig houden met medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande soort activiteiten.

Aanvragen

Zie contactgegevens.