Subsidie bevordering van kunst en theater en beheren van kunst

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die de bevordering van kunst en theater beogen en het beheren van kunst.

Toepassing

  • Verlenen van financiële hulp dan wel het anderszins verlenen van steun aan instellingen en projecten die de bevordering van kunst en/of theater (mede) beogen, alsmede die de relatie tussen kunst en theater belichten dan wel verdiepen
  • Organiseren van, het medewerken aan en het financieren van kunstexposities in het bijzonder in theaters
  • Verwerven van kunst
  • Beheren en het in- en uitlenen van kunst alsmede het bemiddelen bij overeenkomsten terzake, een en ander in de ruimste zin

Aanvragen

Zie contactgegevens.