Subsidie Covid 19

Subsidies
Subsidie voor gemeenten in verband met de door de Rijksoverheid, in verband met Covid-19, afgekondigde adviezen en maatregelen. De subsidie kan worden aangevraagd voor het inhuren van medewerkers voor het uitvoeren van vitale functies, het realiseren van noodopvang voor kwetsbare groepen of kinderen waarvan ouders in een cruciaal beroep of vitaal proces werkzaam zijn, het uitvoeren van activiteiten die tot doel hebben de sociale verbinding te versterken en het verstrekken van een tegemoetkoming aan ondernemingen in de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme en aan gemeenschapsvoorzieningen. De subsidie bedraagt de som van het inwoneraantal op 29 februari 2020 vermenigvuldigd met een bedrag van € 2,83. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Gemeenten in onderstaande werkgebied kunnen in verband met de door de Rijksoverheid, in verband met Covid-19, afgekondigde adviezen en maatregelen subsidie aanvragen voor:

 • Het inhuren van medewerkers voor het uitvoeren van vitale functies
 • Het realiseren van noodopvang voor kwetsbare groepen of kinderen waarvan ouders in een cruciaal beroep of vitaal proces werkzaam zijn
 • Het uitvoeren van activiteiten die tot doel hebben de sociale verbinding te versterken, of
 • Het verstrekken van een tegemoetkoming aan ondernemingen in de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme en aan gemeenschapsvoorzieningen

Doelgroep

Gemeenten

Werkgebied

Provincie Overijssel

Voorwaarden

 • Er wordt alleen subsidie verstrekt als de beschikbare inzet van de organisatie voor het uitvoeren van vitale functies tijdelijk moet worden uitgebreid als gevolg van extra werkzaamheden door Covid-19 maatregelen
 • Subsidie voor het realiseren van noodopvang voor kwetsbare groepen of kinderen waarvan ouders in een cruciaal beroep of vitaal proces werkzaam zijn word alleen verstrekt als:
  • De noodzaak van de noodopvang een gevolg is van de Covid-19 maatregelen, en
  • De inrichting van de noodopvang geschiedt met inachtneming van de Covid-19 maatregelen
 • Subsidie voor het uitvoeren van activiteiten die tot doel hebben de sociale verbinding te versterken wordt alleen verstrekt als de activiteit wordt uitgevoerd in de periode waarin de Covid-19 maatregelen van kracht zijn
 • Subsidie als een tegemoetkoming aan ondernemingen in de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme en aan gemeenschapsvoorzieningen wordt alleen verstrekt als de onderneming schade lijdt als gevolg van de Covid-19 maatregelen.

Restricties

Per aanvrager wordt slechts één keer subsidie verstrekt.

Subsidie

De subsidie bedraagt de som van het inwoneraantal op 29 februari 2020 vermenigvuldigd met een bedrag van € 2,83.
Het inwoneraantal wordt bepaald aan de hand van CBS-gegevens.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)