Subsidie culturele activiteiten ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Subsidies
Subsidie voor het laagdrempelige culturele activiteiten en het stimuleren van het culturele aanbod en deelname aan culturele activiteiten door ouderen van 65 jaar en ouder of mensen met een beperking of een chronische ziekte. Van belang is dat je project van voldoende artistiek-inhoudelijk niveau is, wat kan blijken uit bijvoorbeeld de betrokkenheid van een professional uit de kunstsector. De subsidie kan interessant zijn voor de culturele sector, onderwijsinstelling, zorginstelling of welzijnsinstelling. De subsidie bedraagt maximaal 18.000 euro.

Toepassing

Subsidie voor het stimuleren van actieve cultuurparticipatie door het creëren van cultureel aanbod ouderen van 65 jaar en ouder of mensen met een beperking of een chronische ziekte. 

Doelgroep

Rechtspersonen die actief zijn in de culturele sector, onderwijsinstelling, zorginstelling of welzijnsinstelling.

Werkgebied

Provincie Friesland.

Voorwaarden

  • De activiteit heeft een bovenlokaal belang
  • De activiteit is gericht op de doelgroep van ouderen van 65 jaar en ouder of mensen met een beperking of een chronische ziekte, en levert een actieve bijdrage aan de activiteit
  • De activiteit moet van voldoende artistiek-inhoudelijk niveau zijn, in ieder geval geborgd door betrokkenheid van een professional uit de kunstsector
  • Er moet sprake zijn van een structurele samenwerking met een onderwijsinstelling, zorginstelling of welzijnsinstelling
  • De activiteit is zowel financieel als inhoudelijk en artistiek na de gesubsidieerde periode voor tenminste een jaar geborgd
  • De activiteit heeft een voorbeeldfunctie
  • Uit de aanvraag dient duidelijk naar voren te komen dat de activiteit vraaggericht via afstemming met de doelgroep is bepaald

Restricties

Er zal geen subsidie worden verstrekt als je al eerder voor dezelfde activiteit subsidie hebt ontvangen.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 18.000 euro.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het formulier invullen en het vervolgens per post opsturen.