Subsidie duurzame economie en leefomgeving

Subsidies
Subsidie voor bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen gericht op het gezamenlijk uitvoeren van een aantal regionaal maatschappelijk relevante opgaven op het gebied van een duurzame economie en een goede leefomgeving. De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000.

Toepassing

Subsidie voor bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen die gezamenlijk projecten uitvoeren die bijdragen aan een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven op het gebied van een duurzame economie en een goede leefomgeving.

Voor elke opgave bepalen de samenwerkende partijen eerst de gezamenlijke visie, doelen, en projecten.

Natuur en economie in balans
Stimuleren van recreatie en toerisme op de Veluwe, en het beschermen en versterken van de unieke waarden van de Veluwe. Onderdeel hiervan is o.a. een kwalitatief en goed aanbod aan vakantieparken.

Werken en verdienen aan een schone toekomst
Werken aan een schone toekomst in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen, o.a. door op een andere manier energie op te wekken en te gebruiken (energietransitie), zuiniger om te gaan met grondstoffen én minder afval te produceren.

Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen
Behoud van de sterke positie van Foodvalley als het wereldwijde Agri & Food centrum voor kennis en innovatie, o.a. door te werken aan een goed vestigings- en innovatieklimaat en aan een aantrekkelijke woonomgeving.

‘Smart’ werken en wonen
De Achterhoek, ondanks de bevolkingskrimp, vitaal en leefbaar houden door in te zetten op "Smart Industry", met slimme ICT en nieuwe verbindingen zorgen voor efficiency en innovatie in de maakindustrie.

Versterken van de economische kracht
Het versterken van de economische motor van Gelderland

Samen bouwen aan de belangrijkste transportcorridor van Europa
Het versterken van het vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven en het verbeteren van de verbindingen van weg, water en spoor

Doelgroep en werkgebied

Bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen die projecten uitvoeren binnen één van de volgende Gelderse gebieden:

  • Achterhoek
  • Veluwe
  • Arnhem/Nijmegen
  • Foodvalley
  • Cleantech Regio 
  • De Gelderse Corridor

Voorwaarden

Je kunt subsidie aanvragen als:

  • Alle partners in een gebiedsopgave uw project ondersteunen
  • Je project wordt opgenomen op de initiatievenlijst die Gedeputeerde Staten vaststelt

Subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000.

Aanvragen

Via een online aanvraagformulier (zie links).