Subsidie elektrische autos

Subsidies
Subsidie voor de aanschaf of lease van nieuwe of gebruikte volledig elektrische auto's in de kleinere en compacte middenklasse door particulieren om zo de emissie van CO2 te verminderen. De subsidie bedraagt in het eerste jaar 4.000 euro voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische personenauto en 2.000 euro voor de aanschaf of lease van een gebruikte elektrische personenauto. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor de aanschaf of lease van volledig elektrische personenauto’s in de kleinere en compacte middenklasse door particulieren, om zo de emissie van CO2 te verminderen.

De subsidie kan worden aangevraagd voor:

 • Aanschaf van een nieuwe elektrische personenauto
 • Aanschaf van een gebruikte elektrische personenauto
 • Lease van een nieuwe elektrische personenauto
 • Lease van een gebruikte elektrische personenauto

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen.

Voorwaarden

Aanschaf nieuwe elektrische personenauto’s

 • De aanschaf van een nieuwe elektrische personenauto door de aanvrager vindt plaats op basis van een koopovereenkomst
 • De koopovereenkomst is niet eerder gesloten dan op de datum van publicatie van deze regeling
 • De catalogusprijs van de elektrische personenauto is op de datum van ondertekening van de koopovereenkomst niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000
 • De elektrische personenauto heeft een actieradius van minimaal 120 km

Aanschaf gebruikte elektrische personenauto’s

 • De aanschaf van een gebruikte elektrische personenauto door de aanvrager vindt plaats op basis van een koopovereenkomst, gesloten met een autobedrijf
 • De personen heeft niet eerder op naam gestaan van de aanvrager of een persoon die op de datum van de aanvraag het zelfde woonadres heeft als de aanvrager
 • De koopovereenkomst is niet eerder gesloten dan op de datum van publicatie van deze regeling
 • De catalogusprijs van de personenauto was op de datum van eerste toelating niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000
 • De personenauto is vanaf de datum van eerste toelating uitsluitend aangemerkt als een elektrische personenauto
 • De elektrische personenauto heeft een actieradius van minimaal 120 km

Lease nieuwe elektrische personenauto’s

 • De lease van een nieuwe elektrische personenauto door de aanvrager vindt plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst tot lease, gesloten met een lessor die het Keurmerk Private Lease voert
 • Het Keurmerk Private Lease is van toepassing op de overeenkomst tot lease
 • De overeenkomst tot lease is niet eerder gesloten dan op de datum van publicatie van deze regeling
 • De catalogusprijs van de personenauto is op de datum van ondertekening van de overeenkomst tot lease niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000
 • De elektrische personenauto heeft een actieradius van minimaal 120 km

Lease gebruikte elektrische personenauto’s

 • De lease van een gebruikte elektrische personenauto door de aanvrager, vindt plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst tot lease, gesloten met een lessor die het Keurmerk Private Lease mag voeren
 • Het Keurmerk Private Lease is van toepassing op de overeenkomst tot lease
 • De personenauto heeft niet eerder op naam gestaan van de aanvrager of een persoon die het zelfde woonadres heeft als de aanvrager
 • De overeenkomst tot lease is niet eerder gesloten dan op de datum van publicatie van deze regeling
 • De catalogusprijs van de personenauto was op de datum van eerste toelating niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000
 • De personenauto is vanaf de datum van eerste toelating uitsluitend aangemerkt als een elektrische personenauto
 • De elektrische personenauto heeft een actieradius van minimaal 120 km

Subsidie

 • 2020 en 2021
  • € 4.000 voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische personenauto
  • € 2.000 voor de aanschaf of lease van een gebruikte elektrische personenauto
 • 2022
  • € 3.700 voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische personenauto
  • € 2.000 voor de aanschaf of lease van een gebruikte elektrische personenauto
 • 2023
  • € 3.350 voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische personenauto
  • € 2.000 voor de aanschaf of lease van een gebruikte elektrische personenauto
 • 2024
  • € 2.950 voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische personenauto
  • € 2.000 voor de aanschaf of lease van een gebruikte elektrische personenauto
 • 2025
  • € 2.550 voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische personenauto.

Bepalend voor de hoogte van de subsidie is de datum waarop de overeenkomst tot lease of de koopovereenkomst is ondertekend.

Aanvragen

Via de website van de verstrekker.