Subsidie en fellowships kunstmatige intelligentie en gegevensverzameling

Fondsen, Beurzen

Subsidie voor een project waarbij algoritmen op het gebied van kunstmatige intelligentie ontwikkeld worden en/of op gegevensverzamelingen worden toegepast om meer inzicht te krijgen in de klinische, pathologische, moleculaire of beeldvormingskenmerken van tumoren en behandeluitkomsten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor het volgen van een specifiek opleidingstraject dat de meerwaarde erkent van de toepassing van machinaal leren bij onderzoek, dagelijkse werkzaamheden in de klinische praktijk en organisatorische processen.