Subsidie en studiebeurzen voor muziek en textiele vormgeving

Subsidies,
Fondsen,
Beurzen
Financieel ondersteunen van talentvolle jonge mensen voor vervolgonderwijs of -onderzoek in het buitenland, in de muziek of de textiele vormgeving. Ook Friese projecten op het gebied van de muziek of  textiele vormgeving kunnen hier terecht. Het fonds kent vier keer per jaar bedragen toe tussen ca. € 325 en € 57.500 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het Dames Tiemersma Fonds stimuleert en begeleidt jongeren tussen de 10 en 30 jaar die een opleiding willen volgen in de muziek of textiele vormgeving. In het verlengde daarvan steunt het fonds ook organisaties, instituten, scholen en academies met opleidingen in deze richting. Ook Friese projecten op het gebied van de muziek of  textiele vormgeving kunnen hier terecht. 

Het Dames Tiemersma Fonds is een CultuurFonds op Naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Doelgroep

Talentvolle jonge mensen (10-30 jaar) en Friese organisaties, instituten, scholen en academies.

Werkgebied

Friesland en buitenland. 

Voorwaarden

 • De aanvraag is uitzonderlijk voor de aanvrager
 • De aanvraag dient uitzonderlijk te zijn binnen het huidige aanbod
 • De kosten zijn niet regulier
 • Het culturele werk is organisatorisch deskundig en financieel sober van opzet
 • De eigen, ook financiële, inspanning en verantwoordelijkheid van aanvrager staan steeds op de voorgrond

Zie ook de twee bijlages voor de verdere (aanvullende) richtlijnen.

Restricties

Het fonds neemt  geen verzoeken in behandeling voor:

 • Projecten met een politiek, religieus of overwegend sociaal-maatschappelijk doel 
 • Activiteiten met een fondsenwervend oogmerk; prijzen, prijsuitreikingen e.d. van andere organisaties 
 • Initiatieven waarvoor het fonds het merendeel van de kosten zou moeten dragen en projecten zonder wezenlijk begrotingstekort
 • Projecten die reeds (goeddeels) zijn gerealiseerd op het moment van beoordeling

Subsidie

Het fonds kent vier keer per jaar bedragen toe tussen ca. € 325 en € 57.500 euro. 

Aanvragen subsidie

Online, via de website van het fonds (zie links).

Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland. 

Meesturen

 • KvK nummer en een uittreksel van inschrijving
 • IBAN rekeningnummer
 • Motivatiebrief
 • Kopie statuten
 • Meest recente jaarverslag (jaaroverzicht en jaarrekening)
 • Projectplan/concept
 • Projectbegroting en dekkingsplan

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand