Subsidie filmmakers uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en delen van Oost-Europa

Subsidies, Fondsen
Subsidie om de realisatie van opmerkelijke of belangrijke speelfilms van vernieuwende en getalenteerde filmmakers uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en delen van Oost-Europa mogelijk te maken. Er zijn subsidies beschikbaar in verschillende categorieën. De steun van het fonds heeft vaak een hefboomfunctie voor het aantrekken van andere financiers. De subsidie bedraag

Toepassing

Subsidie om opmerkelijke of dringende speelfilms van innovatieve en getalenteerde filmmakers uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en delen van Oost-Europa op weg naar voltooiing te helpen. Het biedt subsidies in verschillende categorieën die vaak een cruciale rol blijken te spelen om deze filmmakers in staat te stellen hun projecten te realiseren.

De steun van het fonds heeft vaak een hefboomfunctie voor het aantrekken van andere financiers.

Ondersteuning voor script- en projectontwikkeling
Een script- en projectontwikkelingssubsidie ​​kan worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van een script (bijvoorbeeld onderzoek, schrijven, vertaling of het inhuren van een coach of scriptconsulent), maar kan ook worden gebruikt om een ​​project te presenteren aan financiers of andere potentiële partners bij (internationale ) coproductiebijeenkomsten of filmfestivals. De maximale bijdrage voor script- en projectontwikkeling is € 10.000.

NFF + HBF Co-productieschema
De NFF + HBF Coproduction Scheme (voorheen HBF Plus) is een samenwerking tussen het Nederlands Filmfonds en het Hubert Bals Fonds. Het NFF + HBF-programma biedt twee keer per jaar ondersteuning.
De maximale bijdrage is € 50.000.

Doelgroep

Filmmakers in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en delen van Oost-Europa.
Zie de bijlage voor een lijst met landen die van toepassing zijn (eliginle countries).

Subsidiebedragen

De maximale bijdrage voor script- en projectontwikkeling is € 10.000, voor de NFF + HBF Coproduction Scheme is dat 50.000.

Aanvragen

Een paar weken voor de deadline kun je de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier op de website van de verstrekker.

Let op
Je kunt de subsidie alleen aanvragen tijdens de aanvraagperioden.

Relevante links