Subsidie Flevolandse provinciale monumenten

Subsidies
Subsidie voor behoud en bescherming van panden die van het Rijk of de gemeenten Noordoostpolder en Urk de wettelijk beschermde monumentale status hebben gekregen.

Toepassing

Behoud en bescherming van panden die van het Rijk of de gemeenten Noordoostpolder en Urk de wettelijk beschermde monumentale status hebben gekregen.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012, zie links).

Subsidie

De provincie draagt net zoals het Rijk en de gemeente evenveel bij aan de financiering van restauratie- en onderhoudsprojecten (de ieder 30% bijdrage).

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).