Subsidie Flevolandse provinciale monumenten

Subsidies

Subsidie voor behoud en bescherming van panden die van het Rijk of de gemeenten Noordoostpolder en Urk de wettelijk beschermde monumentale status hebben gekregen.

Toepassing

Behoud en bescherming van panden die van het Rijk of de gemeenten Noordoostpolder en Urk de wettelijk beschermde monumentale status hebben gekregen.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012, zie links).