Subsidie gehandicaptensector en onderzoeksinstelling

Subsidies

Subsidie om beschikbare en relevante informatie over de invloed van verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving op de gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking in de langdurige zorg op een systematische en transparante wijze te worden beschreven.  Het gaat hierbij om mensen met een beperking die in een zorginstelling of kleinschalige woonvoorziening verblijven. De hoofdaanvrager van deze heeft expertise op het gebied van mensen met een beperking in de langdurige
zorg. Voor deze oproep is een bedrag beschikbaar van maximaal € 50.000,-.