Subsidie gericht op de ontplooiing van individuele personen

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten die de ontwikkeling en emancipatie van heel de mens centraal stellen. Daarnaast ondersteunen ze projecten die een duurzame ontwikkeling bevorderen. Per jaar is er €150.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen per mail of schriftelijk worden ingediend. 

Toepassing

Stichting De Zaaier ondersteunt projecten en activiteiten, die de mens bestuderen in zijn psychologische en sociale aspecten en/of in zijn innerlijke belevingsmogelijkheden.

Doelgroep

Organisaties en instellingen die zich inzetten voor de ontwikkeling en emancipatie van de mens. Ook duurzame ontwikkelingsprojecten sluiten aan bij de doelstellingen. 

Voorwaarden

 • Is innovatief en concreet.
 • Is gericht op de ontplooiing van de mens in al zijn of haar facetten.
 • Kan verankerd worden in een bredere maatschappelijke of institutionele ontwikkeling.
 • Beoogt een studie en/of onderzoek binnen de doelstelling, te denken valt aan (kleine) studiebeurzen, congresbezoek, deskundigheidsbevordering.
 • Bevordert gelijkwaardigheid en zelfstandigheid van vrouwen, zowel in ontwikkelingslanden als in Nederland.
 • Bevindt zich op het snijvlak van kunsten en wetenschap.
 • Heeft een internationaal karakter en draagt bij aan 'wereldburgerschap', ofwel 'global citizenship'.
 • Stimuleert internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking.
 • Kan niet door reguliere bronnen gefinancierd worden.

Restricties

 • Armoedebestrijding valt niet binnen de doelstelling van de stichting.
 • Geen lange termijn subsidie.

Subsidie

Per jaar is er €150.000 euro beschikbaar gesteld voor subsidies. 

Het is mogelijk om vaker een bijdrage te vragen namens eenzelfde organisatie of instelling, maar alleen voor nieuwe, concrete projecten

Aanvragen

Stuur je projectaanvraag per email of schriftelijk naar de secretaris van Stichting De Zaaier.

Meesturen:

 • In uw projectaanvraag vermeldt u minimaal een projectplan met een begroting
 • Geeft u aan wat het eindresultaat van het project zal zijn.
 • Het bestuur stelt prijs op een persoonlijk geformuleerde begeleidingsbrief, waarin u uw projectplan kunt motiveren.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand