Subsidie gericht op het bevorderen van de kennis over en het gebruik van de Nederlandse taal

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor het ondersteunen van activiteiten of projecten gericht op het bevorderen van de kennis over en het gebruik van de Nederlandse taal.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van projecten die het bevorderen van de kennis over en het gebruik van de Nederlandse taal tot doel hebben.