Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking of autisme

Subsidies, Fondsen
Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking (of een aandoening uit het autismespectrum) met psychische of gedragsproblemen. Deskundigen hebben aangegeven dat deze doelgroep met complexe problemen kampt en dat de zorg vaak nog tekort schiet.

Toepassing

Via het fonds kunnen projecten worden gefinancierd die bijdragen aan een inhoudelijke verbetering van de zorg voor deze jongeren. Dat betekent dus meer kennis ontwikkelen en betere verspreiding van deze kennis. Het gaat vooral om het geschikt maken van behandelmethoden voor deze doelgroep, de ontwikkeling van richtlijnen en zorgprogramma’s en het meten van de effectiviteit van de behandeling. Dergelijke projecten hebben meer kans op succes wanneer er wordt samengewerkt tussen de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijk gehandicapten zorg en de universiteiten en hogescholen.

Gelet op de oorspronkelijke doelstelling van het fonds gaat de voorkeur uit naar projecten die aandacht besteden aan het cliënten- en familieperspectief en projecten die de vermaatschappelijking van zorg nastreven.

Fonds op Naam 

Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.
Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.

Aanvragen

Je kunt voor dit fonds geen aparte aanvraag indienen.
Een subsidieaanvragen moet binnen het nieuwe beleid en programma's van MIND Fonds Psychische Gezondheid passen.
Meer informatie hierover vindt je hier.