Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking of autisme

Subsidies, Fondsen

Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking (of een aandoening uit het autismespectrum) met psychische of gedragsproblemen. Deskundigen hebben aangegeven dat deze doelgroep met complexe problemen kampt en dat de zorg vaak nog tekort schiet.