Subsidie gericht op participatie van mensen met een handicap

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor projecten die mensen met een handicap mee te laten doen en de kwaliteit van leven van mensen met een beperking bevorderen.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en verenigingen die initiatieven nemen om mensen met een beperking te betrekken en mee te laten doen en zo zorgen voor een betere kwaliteit van leven van mensen met een beperking.