Subsidie gericht op voeding, gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die zich richten op voeding en de bevordering van gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven. 

Toepassing

  • Het initiëren, subsidiëren en ondersteunen van initiatieven en projecten die zich richten op voeding en de bevordering van gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven
  • Professionals en aanbieders van voedselproducten te betrekken bij deze projecten
  • Samenwerking te zoeken met andere organisaties die zich richten op de verbetering van de kwaliteit van leven en de rol van voeding daarbij en werken aan een vitale samenleving
  • Vergroten van (wetenschappelijke) kennis over voeding en de gezondheidseffecten daarvan door het stimuleren van onderzoek en kennisoverdracht/wisseling met betrokken partijen

MVO gerelateerde projecten
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteuning van projecten van scholen, buurten, sportclubs en maatschappelijke organisaties, die gericht zijn op voeding en vitaliteit.
Een aantal van dit soort projecten ligt nu reeds bij Daily Fresh Food. Deze zullen worden overgenomen en er zal, afhankelijk van het beschikbare budget, verder actief geworven worden voor nieuwe kleinschalige MVO projecten.

Programma’s voor professionals
Via conferenties, workshops, lezingen, prijzen en werkbezoeken wil het fonds het bewustzijn van het belang van goed en lekker voedsel vergroten en laten zien dat het aanbieden van gezonde en lekkere voeding minder ingewikkeld is dan soms wordt gedacht (Voorbeeld: Congres over gezonde voeding in de zorg).

Samenwerking (wetenschappelijke) kennisinstituten
Hier kan worden gedacht aan bijvoorbeeld projecten die geïnitieerd worden door bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen. Maar in principe staat het fonds ook open voor ondersteuning van onderzoek naar de gezondheidseffecten van voedsel. (Bijvoorbeeld: oncologie voeding)

Samenwerking op het terrein van R&D in voedselontwikkeling
Veel bedrijven die voedsel produceren doen ook aan R&D om tot steeds betere of nieuwe producten te komen. Het fonds wil graag samenwerken in R&D projecten die leiden tot nieuwe kennis en betere voeding.

Voorlichting en media aandacht voor gezonde en duurzame voeding
Het fonds wil graag aan specifieke doelgroepen gerichte voorlichting geven over het belang van goed en duurzaam voedsel. Hierbij kan gedacht worden aan koks in ziekenhuizen en zorginstellingen. De meerwaarde van zo’n programma is, is dat bewust zijn van en bekendheid met nieuwe voedseltechnieken en bereidingswijzen leiden tot een betere inkoop van voedsel en hoogwaardigere maaltijden.

Voorwaarden

Projecten dienen betrekking te hebben op bovengenoemde activiteiten.

Werkgebied

Nederland.

Aanvragen

Per e-mail of per post.