Subsidie getalenteerde muziekstudenten en musici, aanschaf muziekinstrumenten

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van getalenteerde muziekstudenten en musici bij de aanschaf van een eigen muziekinstrument. De subsidie bedraagt maximaal 5000 euro.

Toepassing

Het fonds zet zich in om zet zich in om iedereen die zich professioneel met muziek bezighoudt, waaronder muziekstudenten en musici te helpen met de aanschaf van een eigen muziekinstrument.

Doelgroep

Muziekstudenten en musici, dan wel een ieder die zich professioneel met muziek bezighoudt.

Voorwaarden

 • De musicus verplicht zich gedurende drie jaren volgend op de schenkingsdatum aanwezig te zijn op Nederlandse of internationale concertpodia
 • De musicus levert in de vorm van een vaste jaarlijkse vergoeding gedurende drie jaar een bijdrage aan het Fonds Musici voor Musici van waaruit bijdragen voor nieuwe aanvragen gegeven worden
 • De musicus gaat als ‘een goed huisvader’ om met het instrument
 • Het instrument wordt gedurende drie jaar na schenkingsdatum niet verkocht of in bruikleen gegeven; indien de musicus dit alsnog overweegt, treedt de musicus direct in overleg met het fonds om te bepalen hoe omgegaan wordt met het op schenkingsdatum geschonken bedrag

Subsidie

De subsidie bedraagt momenteel maximaal 5.000 euro.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).

Het gedownloade aanvraagformulier moet inclusief de hieronder genoemde bijlagen in een pdf digitaal worden ingediend.

Meesturen 

 • Motivatie
 • Curriculum Vitae
 • Aanbevelingsbrieven (ten minste 2)
 • Stuur kopieën van documenten die je situatie bevestigen, zoals een kopie van je inschrijving aan de vakopleiding, je arbeidsovereenkomst, en/of je inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Kopie paspoort
 • Kopie van je laatste belastingaangifte
 • Een bewijs waaruit blijkt dat de financiële situatie van de aanvrager ontoereikend is voor de aanschaf van een instrument
 • Eigen fondsenwervings plan
 • Een persoonlijk actueel inkomsten- en uitgavenoverzicht
 • Persoonlijk financieel dekkingsplan
 • Een goede digitale opname van minstens 10 minuten
 • Uitvoerige informatie van gewenst instrument met daarbij behorende taxatie