Subsidie gezondheidszorg, welzijn kinderen en onderwijs in ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg voor kinderen en volwassenen in kwetsbare posities in o.a. Gambia, Ghana, India, Sri Lanka en Tanzania . Het fonds financiert diverse typen projecten waaronder die waar infrastructuur, materialen, apparatuur en sanitatie, ter beschikking worden gesteld aan onderwijs en gezondheidszorg. Projecten voor het totstandbrenging van infrastructuur, zoals schoolgebouwen of gezondheidszorg-faciliteiten maken jaarlijks deel uit van de toekenningen. Er is geen ondergrens en geen bovengrens aan omvang van de aanvragen. De voorkeur gaat uit naar aanvragen vanuit landen die voorheen als ontwikkelingslanden werden geduid. Per jaar is er ca. 200.000 euro beschikbaar. Je kunt de subsidie via een aanvraagformulier aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten die ten goede komen aan onderwijs voor kinderen en gezondheidszorg voor kinderen en volwassenen in kwetsbare posities. 

Het fonds financiert diverse typen projecten waaronder die waar infrastructuur, materialen, apparatuur en sanitatie, ter beschikking worden gesteld aan onderwijs en gezondheidszorg. Projecten voor het totstandbrenging van infrastructuur, zoals schoolgebouwen of gezondheidszorg-faciliteiten maken jaarlijks deel uit van de toekenningen.

Financiering gaat tevens naar materialen zoals bijvoorbeeld medische materialen, materialen voor bouw en inrichting en lesmaterialen. Andere projecten bevonden zich op het gebied van voeding  en in enkele gevallen naar medische beroepsopleidingen en medische verrichtingen.

Werkgebied

Het fonds is met name actief in ontwikkelingslanden, waaronder:

 • Gambia
 • Ghana
 • Guinee Bissau
 • India
 • Papua Nieuw Guinea
 • Sri Lanka
 • Tanzania

Voorwaarden

 • Het project kan niet verantwoord uit eigen middelen gefinancierd worden
 • De inzet van vrijwilligers voor toezicht op, en totstandkoming van de projecten
 • Aantoonbaar lage overheadkosten; de indirecte kosten als percentage van de toegekende projectgelden, is een belangrijk toekenningscriterium
 • Aanvragen worden digitaal en compleet ingediend. Aanvragen die aan de eisen voldoen, worden in de bestuursvergadering in behandeling genomen

Subsidie

Per jaar is er ca. 200.000 euro subsidie beschikbaar.

Er is geen ondergrens en geen bovengrens aan omvang van de aanvragen. De voorkeur gaat uit naar aanvragen vanuit landen die voorheen als ‘ontwikkelingslanden’  werden geduid.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde formulier vervolgens naar het fonds mailen.

Meesturen

 • Een aanvraag of brief met projectomschrijving
 • Projectbegroting
 • Statuten van de aanvragende organisatie
 • Recente jaarrekening van de aanvragende organisatie

Let op
Alleen digitaal aangeleverde aanvragen worden in behandeling genomen.

Relevante links