Subsidie haalbaarheidsonderzoeken innovatieve producten, diensten en productieprocessen

Subsidies
Subsidie voor  het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding van de ontwikkeling van een innovatief product, een innovatief productieproces of een innovatieve dienst. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner, die werkzaam zijn in industrie en maintenance,  havens en logistiek, agrofood en seafood, water en energie, de vrijetijdseconomie of de zorgsector. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50.000,-. In totaal is er voor deze periode 500.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding van de ontwikkeling van:

 • Een innovatief product
 • Een innovatief productieproces
 • Een innovatieve dienst

Innovatief wil in dit geval zeggen een daadwerkelijk nieuw product, productieproces of dienst, of een wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaand product, productieproces of dienst.

Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op onderzoek naar het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner, werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse economische clusters:

 • Industrie en maintenance
 • Havens en logistiek
 • Agrofood en seafood
 • Water en energie
 • Vrijetijdseconomie
 • Zorg

Werkgebied

Provincie Zeeland.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, voldoet het project aan de volgende criteria:

 • Het project draagt voldoende bij aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie vanuit een strategische agenda
 • Het project is voldoende innovatief
 • Het projectplan heeft een voldoende kwaliteit
 • Voor zover sprake is van staatssteun wordt subsidie slechts verstrekt indien wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in de De-minimisverordening

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50.000,-
In totaal is er voor deze periode 500.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘Subsidie Zeeland in Stroomversnelling - haalbaarheidsonderzoek'.
Dit formulier kun je opvragen bij de subsidieverstrekker (zie contactgegevens).

Meesturen

 • Projectplan
 • Sluitende (meerjaren)begroting.