Subsidie herbestemming leegstaand vastgoed

Subsidies

Subsidie voor de aanpak van gemeentelijk leegstaand vastgoed door herbestemming, transformatie of sloop en herontwikkeling. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. Je kunt subsidie aanvragen zolang er nog geld beschikbaar is. Afhankelijk van het soort project kan de subsidie € 500.000 bedragen.

Toepassing

Wilt u als gemeente leegstaand vastgoed aanpakken door herbestemming, transformatie of sloop en herontwikkeling? Dan kan je project voor een provinciale subsidie in aanmerking komen als je voldoet aan de voorwaarden.