Subsidie herdenken tweede wereldoorlog

Subsidies, Fondsen
In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en er een einde kwam aan tweede wereldoorlog. Om dit te herdenken is er 15 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor activiteiten die gerelateerd zijn aan het herdenken van de tweede wereldoorlog en het belang van de waarden vrijheid en democratie. De subsidie kan worden aangevraagd door musea, maar ook door zogenaamde grassroots. Dat zijn zelfstandige initiatieven van bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen of individuen, die zich toeleggen op het borgen van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. De subsidie kan vanaf 4 oktober online worden aangevraagd.

Toepassing

In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Er is 15 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten gericht op herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, zodat het verhaal van de oorlog op indringende wijze kan blijven worden verteld op een manier die de komende generaties aanspreekt en verbonden is met het belang van de waarden vrijheid en democratie. Ook als de komende jaren de ooggetuigen wegvallen.

Het verstrekkende fonds heeft vanuit de subsidieregeling (zie bijlagen) een zestal open oproepen opengesteld:

 • Open Oproep Verbouwingen
 • Open Oproep Herinrichtingen van vaste WOII opstellingen
 • Open Oproep Vernieuwende presentatievormen
 • Open Oproep Grassroots voor zelfstandige initiatieven
 • Open Oproep Digitalisering
 • Open Oproep Onderzoek

Open Oproep Verbouwingen
De oproep is uitsluitend bedoeld voor de musea die lid zijn van de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 en geen herinneringscentrum zijn.
Deze oproep richt zich op bouwkundige uitbreidingen van de musea of bouwkundige aanpassingen die de gebouwen duurzaam toegankelijk maken voor een (nieuw) publiek. Ook kan een bijdrage worden aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken gericht op de ontwikkeling van verbouwingen.

Open Oproep Herinrichtingen van vaste WOII opstellingen
Deze oproep is bedoeld voor erfgoedinstellingen die ingeschreven zijn in het Museumregister en een collectie hebben met een focus op de periode in de aanloop naar, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden.

De oproep richt zich op herinrichtingen die de vaste WOII-collecties op duurzame wijze toegankelijk maken voor het publiek en de relatie tussen de burger en (de herinnering aan) WOII langdurig beogen te versterken en verbonden zijn met de waarde van democratie en rechtsstaat. De minimale sta-tijd van de herinrichting is vijf jaar.
Ook kan een bijdrage worden aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van herinrichtingen.

Open Oproep Vernieuwende presentatievormen
Deze oproep is bedoeld voor alle rechtspersonen die geen winstoogmerk hebben, zoals stichtingen, verenigingen of coöperaties.
De oproep richt zich op presentatievormen die de gebeurtenissen voorafgaand, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden op een vernieuwende wijze toegankelijk maken voor het publiek, de interactiviteit vergroten en de relatie tussen de burger en dit erfgoed langdurig beogen te versterken. De minimale sta-tijd van de presentatie is drie jaar.

Open Oproep Grassroots voor zelfstandige initiatieven
Deze oproep is bedoeld voor grassroots. Dat zijn zelfstandige initiatieven van bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen of individuen, die zich toeleggen op het borgen van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om initiatieven die niet verbonden zijn aan een professionele (erfgoed)organisatie en die niet in het Museumregister zijn ingeschreven.
De oproep richt zich op het realiseren van activiteiten die de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in de komende vijf jaar openbaar toegankelijk maken. Daarbij kan worden gedacht aan nieuwe collectie-vondsten die op een bijzondere manier publiek worden gemaakt. Focus ligt op de periode in de aanloop naar, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden.

Open Oproep Digitalisering
Deze oproep is bedoeld voor publiekstoegankelijke erfgoedinstellingen die ingeschreven zijn in het Museumregister en/of een Anbi status hebben, en die een collectie hebben uit de periode in de aanloop naar, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Ook kunnen zelfstandige organisaties namens erfgoedinstellingen een aanvraag indienen. Aanvragers beschikken over een datasysteem en/of een collectiebeheersysteem (bijvoorbeeld adlib).
De oproep richt zich op het digitaliseren van Tweede Wereldoorlog-collecties, met als doel de toegankelijkheid en vindbaarheid van de collecties voor een passend publiek op duurzame wijze te vergroten.

Open Oproep Onderzoek
Deze oproep is bedoeld voor ervaren onderzoekers en erfgoedinstellingen.
De oproep richt zich op wetenschappelijk en toegepast onderzoek over de aanloop naar, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Uitgangspunt is onderzoek dat een bijdrage levert aan de versterking en de verdieping van de kennis van de Tweede Wereldoorlog en dat een nieuw of onderbelicht thema betreft, of een bekend thema met landelijke of internationale maatschappelijke betekenis in een nieuwe vorm aanbiedt. 

Voorwaarden

Zie boven en de eventuele specifieke voorwaarden per project.
Doel van je project moet zijn om het Tweede Wereldoorlog-erfgoed op duurzame wijze toegankelijk te maken voor het publiek en de relatie tussen de burger en dit erfgoed langdurig te versterken en een verbinding te maken met de waarde van democratie en rechtsstaat.

Subsidie

De subsidie is per open oproep verschillend.

 • Open Oproep Verbouwingen: Maximaal 750.000 euro, voor een haalbaarheidsonderzoek 15.000 euro
 • Open Oproep Herinrichtingen van vaste WOII opstellingen: Maximaal 250.000 euro voor een haalbaarheidsonderzoek 15.000 euro
 • Open Oproep Presentatievormen: Maximaal 250.000 euro
 • Open Oproep Grassroots voor zelfstandige initiatieven: Vaste bijdrage van 3.000, 5.000 of 10.000 euro
 • Open Oproep Digitalisering: Maximaal 300.000 euro
 • Open Oproep Onderzoek: Maximaal 300.000 euro

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend via het online aanvraagsysteem van het fonds (zie links).
In het systeem van het verstrekkende fonds kun je vervolgens een online aanvraagformulier invullen en versturen met in een checklist gevraagde bijlagen.

Vanaf 4 november 2019 staat het aanvraagformulier online.