Subsidie herdenken tweede wereldoorlog

Subsidies, Fondsen

In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en er een einde kwam aan tweede wereldoorlog. Om dit te herdenken is er 15 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor activiteiten die gerelateerd zijn aan het herdenken van de tweede wereldoorlog en het belang van de waarden vrijheid en democratie. De subsidie kan worden aangevraagd door musea, maar ook door zogenaamde grassroots. Dat zijn zelfstandige initiatieven van bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen of individuen, die zich toeleggen op het borgen van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.