Subsidie herontwikkeling woningen

Subsidies
Subsidie voor de herontwikkeling van woningen. Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen en corporaties kunnen hierbij subsidie aanvragen voor het slopen of samenvoegen van een of meer particuliere woningen, de sloop- en nieuwbouw van particuliere woningen en het bloksgewijs opknappen van drie of meer particuliere woningen. Voor deze ronde is 500.000 euro beschikbaar. 

Toepassing

Subsidie voor het slopen of samenvoegen van verkrotte woningen.

Woningen die vroeger gebouwd werden, voldoen niet altijd meer aan de vraag van vandaag. Er zijnsteeds minder gezinnen met kinderen, de groep alleenstaanden wordt groter en ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Het directe gevolgdaarvan is verwaarloosde of verkrotte woningen in de straat.
De subsidieverstrekker wil met deze regeling hier iets aan doen.

De regeling ondersteunt projecten die de kwaliteit van de woningmarkt in het werkgebied verbeteren.

Je kunt bijvoorbeeld ubsidie krijgen voor:

  • Sloop of samenvoeging van een of meer particuliere woningen
  • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
  • Toekomstbestendig maken van drie of meer particuliere rijwoningen tot energieneutrale en/of levensloopbestendige woningen
  • Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad in een wijk door sloop
  • Vermindering van de vrije sector huurwoningvoorraad door sloop

Voor wie

Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen en corporaties kunnen subsidie aanvragen.

Werkgebied

Provincie Zeeland.

Voorwaarden

De projecten worden beoordeeld volgens toetsingscriteria. Op elk criterium is een maximaal aantal punten haalbaar. Na het beoordelen van alle subsidieaanvragen, ontstaat een ranglijst van projecten. De projecten met de meeste punten ontvangen een subsidie vanuit de Provinciale Impuls Wonen. 

Subsidie

Voor de negende ronde is 500.000 euro beschikbaar. 

Aanvragen

Neem eerst contact op met de verstrekker.