Subsidie hersenen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor vernieuwende en doeltreffende oplossingen die de ziektelast, veroorzaakt door hersenaandoeningen, vermindert, en waar je met deze subsidie de kans krijgt om je out-of-the-box ideeën uit te werken en uit te proberen. Voor het project gaat je met ondersteuning van de subsidieverstrekker zelf de helft van het benodigde projectbedrag werven via crowdfunding. De subsidieverstrekker verdubbelt, bij jouw succesvolle opbrengst, het bedrag tot max € 25.000 euro. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens met de benodigde bijlagen naar het fonds mailen.

Toepassing

Subsidie voor innovatieve proof-of-concept oplossingen voor minder ziektelast voor mensen met een hersenaandoening. Met deze subsidie krijg je de kans om je out-of-the-box ideeën uit te werken en uit te proberen. 

Centraal uitgangspunt van deze regeling is dat deze uit twee fasen bestaat.

Fase 1
In de eerste fase dien jij jouw idee in. Een samengestelde beoordelingscommissie van experts beoordeelt jouw aanmelding op de criteria die hierboven gesteld zijn. Vier aanmeldingen worden door hen geselecteerd voor de tweede fase.

Fase 2
De tweede fase heeft betrekking op de crowdfunding. De bedoeling is dat je zelf fondsen gaat werven (m.b.v. je eigen netwerk) om de helft van jouw streefbedrag binnen te halen. Dit streefbedrag staat gedetailleerd omschreven in een begroting bij de aanmelding.
De verstrekkende fonds ondersteunt je in deze fase van crowdfunding en verdubbelt, bij jouw succesvolle opbrengst, het bedrag (max 25.000 euro).

Dus, als je een idee/oplossing indient van 50.000 euro, is het bedrag dat door jou geworven moet worden 25.000 euro. Het verstrekkende fonds vult de overige 50% aan, dat is in het geval van dit voorbeeld dus 25.000 euro.

Ondersteuning
Voordat je gaat starten volg je bij het verstrekkende fonds een workshop crowdfunding. Hierin zullen ze je tips geven over crowdfunding zodat je zelf zo succesvol mogelijk aan de slag kan. Daarnaast zal het verstrekkende fonds de achterban benaderen om fondsen te werven voor de projecten. 

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

 • Jouw innovatieve idee/oplossing is door jou bedacht en nog niet eerder uitgevoerd
 • Jouw innovatieve idee/oplossing mag risicovol zijn, maar biedt veel nieuwe mogelijkheden als het slaagt
 • Jouw innovatieve idee/oplossing is niet een doorontwikkeling van een bestaand product/dienst óf een nieuwe toepassing daarvan
 • Voor jouw innovatieve idee/oplossing is nog geen óf weinig bestaande onderbouwing
 • Het betreft een oplossing voor mensen met een hersenaandoening en de bijbehorende gevolgen daarvan. De oorzaak of uiting van deze aandoening bevinden zich in het centrale zenuwstelsel binnenin de schedel. Dit kan o.a. fysiologisch, biologisch, psychiatrisch of mentaal van aard zijn 
 • Jouw idee/oplossing is gericht op het verminderen van de ziektelast van mensen met een hersenaandoening waardoor de kwaliteit van leven kan verbeteren; voor de patiënt van nu of de mogelijke patiënt van de toekomst 
 • De doelgroep en de eindgebruikers zijn actief betrokken bij jouw innovatieve idee en vinden dat jouw idee van mogelijke meerwaarde is

Subsidie

Jouw project mag maximaal € 50.000 euro bedragen (dit is inclusief de verdubbeling van het fonds) en maximaal twee jaar duren. De subsidie dekt de salariskosten en/of vergoeding van het projectteam en de benodigde materiële kosten. Jouw plannen moeten uiteraard wel in verhouding staan tot het aangevraagde budget.

Aanvragen

Via een formulier.

Het ingevulde formulier vervolgens mailen via aanvraag@hersenstichting.nl met in de titel vermeld ‘INIM_achternaam_2021’. Alleen complete documenten worden in ontvangst genomen.

Meesturen

 • Verklaring van eindgebruikers (uit je doelgroep) en de andere betrokken partijen dat zij jouw projectidee ondersteunen en op welke manier zij betrokken zijn bij jouw project
 • Als je werkzaam bent bij een onderzoeks- en/of kennisinstelling, zorginstantie, organisatie of bedrijf een ondertekende intentieverklaring van een tekenbevoegde dat jij ondersteund en gefaciliteerd wordt in het uitvoeren van het project bij eventuele toekenning
 • Als jij een eigenaar bent van een eigen organisatie of een eigen bedrijf een bewijs van inschrijving bij de KvK
   

Relevante links