Subsidie huurderorganisaties en belangen huurders

Subsidies
Subsidie voor organisaties en projecten die gericht zijn op het versterken van de belangenbehartiging en participatie van huurders, het vergroten van de organisatiegraad voor huurders en voor activiteiten die gericht zijn op communicatie en kennisontwikkeling in het kader van huurdersparticipatie en huurdersbelangen. De subsidie kan twee keer per jaar online worden aangevraagd door natuurlijke personen en door rechtspersonen. Er is dit jaar € 65.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het versterken van de participatie van huurders bij wonen en ruimtelijke ontwikkelingen. 

De subsidie kan worden aangevraagd voor onderstaande activiteiten en thema's:

 • Activiteiten die gericht zijn op het versterken van de belangenbehartiging en participatie van huurders
 • Activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de organisatiegraad van huurders
 • Activiteiten die gericht zijn op communicatie en kennisontwikkeling in het kader van huurdersparticipatie en huurdersbelangen, zoals het zichtbaar maken van behaalde resultaten, het delen van goede voorbeelden en het organiseren van debat

Doelgroep

Ondersteuning kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en rechtspersonen die een bijdrage leveren aan het versterken van huurdersparticipatie.

Werkgebied

Gemeente Utrecht.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op de onder "toepassing" genoemde activiteiten en thema's.

Beoordelingscriteria
Om te bepalen of een aanvraag wordt gehonoreerd en om de hoogte van de ondersteuning te bepalen, worden de onderstaande  criteria per aanvraag gehanteerd.

 • De activiteit heeft een experimenteel karakter, onderzoekt nieuwe vormen van huurdersparticipatie en is gericht op het versterken van sociale samenhang
 • De activiteit komt tegemoet aan een wens of vraagstuk vanuit (potentiële) huurders en er is bij huurders aantoonbaar draagvlak voor de uitvoering van de wens of de oplossing van het vraagstuk
 • De activiteit sluit aan bij en biedt meerwaarde aan wat er al gebeurt
 • Uit de aanvraag blijkt hoe huurders worden betrokken bij de ontwikkeling, implementatie en/of evaluatie van de activiteit
 • De omvang van de subsidie staat in redelijke verhouding tot het aantal huurders dat wordt bereikt.

Subsidie

Er is dit jaar € 65.000 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Aanvraagtermijnen

 • Aanvragen moeten voor 1 oktober ingediend worden voor activiteiten die per 1 januari van het volgende jaar plaatsvinden. Hiervoor is de helft van het totale subsidiebudget beschikbaar.
 • Per 1 juli is de andere helft van het totale subsidiebudget beschikbaar, plus het eventuele resterende budget uit de eerste termijn. Aanvragen voor de andere helft van het budget moeten voor 1 april van dat jaar worden ingediend.
 • Aanvragen die in de eerste ronde niet gehonoreerd zijn vanwege het bereiken van de helft van het subsidieplafond, mogen dan opnieuw worden ingediend.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand