Subsidie individuele beeldend kunstenaars (wereldwijd)

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidie voor individuele beeldend kunstenaars actief in de disciplines schilderkunst, beeldhouwkunst of prentkunst, die minimaal twintig jaar actief zijn in de kunst. Jaarlijks zijn er twaalf beurzen beschikbaar. De subsidie per individuele aanvraag bedraagt maximaal $ 20.000. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Het fonds wil kunstenaars aanmoedigen die hun leven hebben gewijd aan het ontwikkelen van hun kunst, ongeacht hun niveau van commercieel succes. Daarom verstrekt het fonds subsidie aan serieuze, volledig geëngageerde kunstenaars die al minimaal twintig jaar actief zijn in de kunst (disciplines schilderkunst, beeldhouwkunst of prentkunst).

De individuele subsidie kan worden gebruikt op elke manier die de kunstenaar nuttig acht voor zijn/haar carrière; het programma is echter niet bedoeld als financiering van tentoonstellingen of projecten. Gelieve geen budgetten voor specifieke projecten in te dienen.

Doelgroep

Schilders, beeldhouwers en prentkunstenaars.

Werkgebied

Internationaal.
De beursprogramma's van het fonds staan open voor zowel in de VS gevestigde als internationale kunstenaars. Amerikaans staatsburgerschap of residentie is niet vereist.

Voorwaarden

Individuele ondersteuningsbeurzen zijn beschikbaar voor schilders, beeldhouwers en prentkunstenaars die al minstens 20 jaar in een volwassen fase van hun kunst bezig zijn en die momenteel in financiële nood verkeren. De financiële behoefte is gebaseerd op het gezinsinkomen. Zie hieronder voor de definitie van een volwassen kunstfase.

Restricties

  • Het fonds financiert geen organisaties, onderwijsinstellingen, studenten, grafische kunstenaars of mensen die in ambachten werken
  • De disciplines fotografie, film, video of aanverwante vormen komen niet in aanmerking, tenzij het werk rechtstreeks betrekking heeft op, of kan worden geïnterpreteerd als, schilderkunst of beeldhouwkunst
  • Het fonds financiert geen tentoonstellingen, installaties of projecten van welke aard dan ook

Subsidie

De individuele subsidie bedraagt maximaal $ 25.000 per gehonoreerde aanvraag, en is mede afhankelijk van het gezinsinkomen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode (zie links).