Subsidie inhuren extra personeel om woningbouw te versnellen

Subsidies
Subsidie voor het inhuren van extra personeel om de uitvoering te versnellen van woningbouwprojecten met sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand of lager als de bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager is vastgesteld of betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de Nationale Hypotheekgarantie-kostengrens. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.00 en 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000 indien de versnelling van het betreffende woningbouwproject voor minimaal 50% bestaat uit betaalbare woningen. De subsidie per aanvrager bedraagt maximaal € 200.000 per kalenderjaar.

Toepassing

Subsidie voor de tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel door de gemeente voor het uitvoeren van de versnelling van een woningbouwproject binnen bestaand stedelijk gebied.

Onder betaalbare woningen verstaan we in dit geval: sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand of lager als de bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager is vastgesteld of betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de Nationale Hypotheekgarantie-kostengrens.

Doelgroep

Gemeenten in Noord-Holland, met uitzondering van de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad, Hilversum en Heerhugowaard.

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

  • Het woningbouwproject niet is opgenomen in regionale afspraken, bedoeld in de Omgevingsverordening NH2020 en de Omgevingsregeling NH2020
  • De activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet zal bijdragen aan de versnelling van de woningbouw binnen de gemeente
  • De activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd niet zal leiden tot een start van de bouw van het woningbouwproject voor 1 januari 2025
  • Het woningbouwproject niet in overeenstemming is met provinciaal beleid

Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000.
De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000 indien de versnelling van het betreffende woningbouwproject voor minimaal 50% bestaat uit betaalbare woningen.

De subsidie per gemeente bedraagt maximaal € 200.000,- per kalenderjaar.
Er worden geen subsidies verstrekt van minder dan € 5.000.
Bij subsidies van minder dan € 10.000 wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

  • Begroting van de kosten van de tijdelijke inhuur van personeel
  • Financieringsplan van de kosten van de tijdelijke inhuur van personeel
  • Inhoudelijke beschrijving van de werkzaamheden waarvoor het personeel wordt ingehuurd en de wijze waarop de inhuur bijdraagt aan de versnelling van het woningbouwproject, en:
  • Planning van het woningbouwproject, en
  • Onafhankelijk advies van een door de provincie ingehuurd extern bureau over de gewenste tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel in relatie tot de versnelling van het woningbouwproject
  • Bij een versnelling van een woningbouwproject, die minimaal 50% bestaat uit betaalbare woningen, een beschrijving van het woningbouwproject waarin dit wordt aangetoond.