Subsidie innovatie bibliotheken

Subsidies
Subsidie voor het versterken van de innovatie en digitale transformatie van het bibliotheeknetwerk en het ondersteunen van de doorgroei en uitrol van kansrijke innovatieve initiatieven. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 voor een omvangrijk project met een doorlooptijd van maximaal twee jaar. Je kunt gedurende de looptijd van de regeling maximaal twee keer subsidie aanvragen.

Toepassing

Met het verstrekken van de subsidies streeft de subsidieverstrekker de volgende doelen na:

 • Versterken en stimuleren van de innovatiekracht van het bibliotheeknetwerk
 • Versterken van de digitale transitie in het bibliotheeknetwerk
 • Ondersteunen van de doorgroei en uitrol van kansrijke innovatieve initiatieven

Je kunt gedurende de looptijd van de regeling maximaal twee keer subsidie aanvragen.

Hogere rangschikking 

Je subsidieaanvraag zal bij het behandelen van de aanvraag hoger worden gerangschikt naarmate de activiteit:

 • Van hogere kwaliteit is
 • Meer afwijkt van wat bekend of gebruikelijk is
 • Beter aansluit bij de behoefte van de doelgroep
 • Beter aansluit bij de in de innovatieagenda beschreven prioriteiten en werkwijze
 • Aantrekkelijker is voor de deelnemers aan het bibliotheeknetwerk om uit te voeren en meer van belang is om beschikbaar te stellen aan het gehele bibliotheeknetwerk
 • Meer gericht is op de digitale transitie in het bibliotheeknetwerk
 • Financieel, technisch en organisatorisch beter haalbaar is
 • Regionaal of landelijk beter op te schalen is.

Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan bibliotheken en aan POI’s voor zover zij fungeren als rechtspersoon voor en subsidie aanvragen ten behoeve van lokale bibliotheekvestigingen.

Voorwaarden

 • Zie boven
 • Aanvragen moeten gericht zijn op de verdere ontwikkeling en innovatie van het bibliotheeknetwerk en passen binnen de innovatieagenda van het bibliotheeknetwerk

Restricties

Onderstaande projecten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • Projecten die vergelijkbaar zijn met projecten die al eerder in het bibliotheeknetwerk zijn uitgevoerd
 • Projecten waarbij de subsidie in hoofdzaak ten goede komt aan de ontwikkeling of verkoop van een product van een commerciële partij

Subsidie

 • € 15.000,– voor een project met een doorlooptijd van maximaal één jaar
 • € 50.000,– voor een omvangrijk project met een doorlooptijd van maximaal twee jaar

In totaal is er per jaar € 200.000 beschikbaar.

Aanvragen

Aanvraagperiode
In het voorjaar zal een nieuwe aanvraagperiode geopend worden, binnenkort meer infromatie hierover.

Meesturen

 • Begroting