Subsidie integratie asielzoekers

Subsidies
Subsidie voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de integratie van asielzoekers/vergunninghouders in de gemeenschap en die gericht zijn op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring om duurzame oplossingen te vinden voor de integratieproblematiek. Subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project of de activiteit, tot een maximum van € 12.500,­.

Toepassing

De subsidieregeling heeft als doel het bevorderen van integratie van asielzoekers en het leveren van een bijdrage aan een zinvol verblijf van asielzoekers, ongeacht de duur van dat verblijf.

Via deze subsidie is er financiële ondersteuning mogelijk voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de integratie van asielzoekers/vergunninghouders in de gemeenschap en die gericht zijn op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring om duurzame oplossingen te vinden voor integratieproblematiek.

Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan natuurlijke personen en rechtspersonen.

Werkgebied

Provincie Groningen

Voorwaarden

  • Het project of activiteit is gericht op de integratie van asielzoekers/vergunninghouders in de Groninger gemeenschap en op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring om duurzame oplossingen te vinden voor integratieproblematiek
  • Het project of de activiteit valt buiten de normale werkzaamheden of het regulier beleid van uw organisatie
  • Het project of de activiteit is nog niet gestart

Subsidie

Subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project of de activiteit, tot een maximum van € 12.500,­.

Aanvragen

Online, via een aanvraagformulier (zie links).

Meesturen

  • Projectplan: een heldere omschrijving van het voorgenomen project of de voorgenomen activiteit(en) met het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen je denkt te bereiken
  • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten
  • Het bedrag