Subsidie internationale activiteiten cultuur

Subsidies
Als onderdeel van een breder subsidieprogramma kun je vanuit dit onderdeel subsidie aanvragen voor laagdrempelige ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen op het gebied van muziek samen met buitenlandse minderheidstaalgroepen. Er is in totaal 20.000 euro beschikbaar voor deze subsidie, dit is ook gelijk het totale bedrag dat je kunt aanvragen. Je kunt de subsidie aanvragen met een aanvraagformulier.

Toepassing

De subsidie richt zich op het versterken van het laagdrempelige culturele aanbod, om daarmee een zo groot mogelijk deel van de bevolking en haar bezoekers de kans te geven om actief en passief deel te nemen aan culturele activiteiten. 

Het gaat hierbij specifiek om ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen op het gebied van muziek, die worden georganiseerd tussen Friestaligen en buitenlandse minderheidstaalgroepen.

Werkgebied

Provincie Friesland.

Voorwaarden

  • De activiteit waarvoor je subsidie gaat aanvragen moet betrekking hebben op ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen op het gebied van muziek, die worden georganiseerd tussen Friestaligen en buitenlandse minderheidstaalgroepen
  • Je ontvangt geen boekjaarsubsidie van de verstrekker
  • De aanvrager is een rechtspersoon

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde formulier vervolgens per post opsturen naar de verstrekker.

Relevante links