Subsidie internationalisering creatieve industrie

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Voor 2020 is er 750.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Subsidie gericht op de bevordering van de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector. Het fonds ondersteunt projecten uit de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur, inclusief mode en games, die vanuit een culturele invalshoek een maatschappelijke of economische meerwaarde hebben. In aanmerking voor deze regeling komen projecten die bijdragen aan de reputatie en kansen van de Nederlandse ontwerpsector in het buitenland. Ook is er sprake van, of het te verwachten resultaat is, een samenwerking met Nederlandse en buitenlandse partijen.

Subsidiebudget

€ 750.000,-.

Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Organisaties, curatoren en bemiddelaars kunnen enkel aanspraak maken op subsidie als hun activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers. 

Voorwaarden

Het project draagt bij aan minimaal één van de onderstaande criteria:

  • het ontwikkelen en profileren van het onderscheidend vermogen van de Nederlandse ontwerpsector
  • het verbreden van het internationale werkterrein van de Nederlandse creatieve industrie
  • het opbouwen en versterken van duurzame internationale relaties en netwerken

Aanvragen

Voorstellen voor internationale verkenningen kunnen enkel worden ingediend binnen de daarvoor bestemde open oproep. Per jaar zijn er vier oproepen, zie de website van het fonds.

Aanvragen via de online omgeving van het fonds (zie links).