Subsidie journalistiek milieu

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor projecten om de vaardigheden op het gebied van verslaggeving over milieugerelateerde kwesties te verbeteren. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om opleidingen, beroepsontwikkeling en beurzen. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen voor collectieve ontwikkeling en ondersteunende diensten voor milieuonderzoeksjournalistiek. De subsidie per call bedraagt ca. 85.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Deze subsidie ondersteunt activerende activiteiten en ondersteunende diensten voor milieuonderzoeksjournalistiek als geheel. Z

ij beoogt de collectieve ontwikkeling van en ondersteunende diensten voor milieuonderzoeksjournalistiek te bevorderen door financiering te verstrekken voor projectideeën van organisaties en instellingen voor opleidings- en beroepsontwikkelingsprogramma's, d.w.z. op vaardigheden gerichte beroepsopleidings- of beurzenprogramma's die erop gericht zijn onderzoeksjournalisten in staat te stellen hun vaardigheden op het gebied van verslaggeving over milieugerelateerde kwesties te verbeteren.

Doelgroep

Rechtspersonen (organisaties, bedrijven, ...) kunnen een aanvraag indienen met een projectvoorstel voor collectieve ontwikkeling en ondersteunende diensten voor milieuonderzoeksjournalistiek.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

 • Dit subsidieprogramma staat open voor rechtspersonen (organisaties, bedrijven, ...) met aantoonbare expertise op het gebied van onderzoeksjournalistiek, milieukwesties, en/of de ontwikkeling van ondersteunende diensten
 • In aanmerking komen voorstellen die activiteiten en ondersteunende diensten voor milieuonderzoeksjournalistiek in Europa mogelijk maken. Dit kunnen programma's voor opleiding en professionele ontwikkeling zijn, of andere activiteiten, diensten of instrumenten die onderzoeksjournalisten in staat stellen hun vaardigheden op het gebied van verslaggeving over milieukwesties te verbeteren
 • Het project moet duidelijk omschreven zijn en beperkt zijn in de tijd. De subsidie kan niet worden gebruikt voor basisfinanciering of voor de financiering van permanente activiteiten van een organisatie

Beoordelingscriteria

 • Staat van dienst en relevantie van de betrokken partners
 • Haalbaarheid
 • Complementariteit met en toegevoegde waarde voor bestaande en reeds ondersteunde activiteiten voor onderzoeksjournalistiek op milieugebied in Europa
 • Kwaliteit en realisme van de begroting
 • Noodzaak van (mede)financiering

Ten slotte zal de jury ook rekening houden met de verscheidenheid binnen de globale selectie van toegekende projecten. Dit betekent diversiteit in termen van:

 • Vormen
 • Onderwerpen
 • Methoden en benaderingen
 • Regio's

Restricties

 • Particulieren (natuurlijke personen) kunnen deze subsidie niet aanvragen.

Subsidie

Het totale beschikbare bedrag per oproep dat over alle ondersteunde projecten zal worden verdeeld, bedraagt ongeveer 85.000 euro.

Subsidiabele kosten
Personeels- en exploitatiekosten die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

 • direct toerekenbaar zijn aan het project
 • ontstaan tijdens de looptijd van het project en na de ondertekening van de subsidieovereenkomst met Journalismfund.eu
 • noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project
 • daadwerkelijk zijn gemaakt door de begunstigde van de subsidie, geïdentificeerd en verifieerbaar zijn
 • niet worden gefinancierd door andere donors of steunprogramma's

Niet-subsidiabele kosten

 • Personeels- en exploitatiekosten die niet rechtstreeks aan het project kunnen worden toegeschreven
 • Interne huurkosten (huur aan zichzelf - als eigenaar - van gebouwen of andere infrastructuur)
 • Overheadkosten
 • Maaltijdkosten, eten en drinken
 • Materiële investeringsgoederen (bv. IT-apparatuur)
 • Terugvorderbare BTW

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen

 • Budgettemplate (zie bijlagen).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand