Subsidie journalistieke projecten over moderne slavernij

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor beroepsjournalisten (schrijvende of audiovisuele pers) om onderzoek mogelijk te maken naar de uitbuiting van Aziatische slachtoffers van mensenhandel en dwangarbeid in Europa. Grensoverschrijdende teams van professionele journalisten kunnen een subsidie aanvragen ter dekking van de werktijd en/of onkosten om aspecten en gevallen van dwangarbeid, transcontinentale mensenhandel en andere kwesties in verband met de uitbuiting van Aziatische slachtoffers in Europa te onderzoeken, te documenteren en aan de kaak te stellen. Onderzoeksjournalistiek, gepubliceerd door professionele media in welke vorm dan ook, komt in aanmerking, ongeacht of het gaat om print, online, broadcast of cross-media. Alle journalistieke eindproducten komen in aanmerking voor een subsidie: kranten- en tijdschriftartikelen, radio- en televisiedocumentaires en -series, fotoreportages en -boeken, podcasts en journalistieke non-fictieboeken. Beroepsjournalisten uit Europa en/of Azië komen in aanmerking voor deelname. Journalisten uit andere landen komen ook in aanmerking, zolang het onderzoek zich richt op een aspect van de wijze waarop Aziatische slachtoffers van dwangarbeid in Europa worden uitgebuit. Het totale beschikbare bedrag dat per oproep kan worden verdeeld, bedraagt 80 000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Dit subsidieprogramma is bedoeld om onafhankelijk journalistiek onderzoek mogelijk te maken naar de uitbuiting van Aziatische slachtoffers van mensenhandel en dwangarbeid in Europa.

Grensoverschrijdende teams van professionele journalisten kunnen een subsidie aanvragen ter dekking van de werktijd en/of onkosten om aspecten en gevallen van dwangarbeid, transcontinentale mensenhandel en andere kwesties in verband met de uitbuiting van Aziatische slachtoffers in Europa te onderzoeken, te documenteren en aan de kaak te stellen.

Naast een subsidie kunnen teams ook een mentor aanvragen om hulp te bieden bij de focus van het onderzoek of de behoefte aan competenties in een specifieke vaardigheid.

Werkgebied

Teams van beroepsjournalisten uit Europa en/of Azië komen in aanmerking voor deelname.
Teamleden uit andere continenten komen ook in aanmerking, zolang het onderzoek zich richt op een aspect van de wijze waarop Aziatische slachtoffers van dwangarbeid in Europa worden uitgebuit.

Voorwaarden

 • Grensoverschrijdende teams van ten minste twee beroepsjournalisten kunnen een onderzoeksvoorstel indienen dat niet via de reguliere journalistieke kanalen kan worden gerealiseerd, dat grote nieuwswaarde en diepgang heeft en dat origineel en tijdrovend is
 • De kandidaten moeten beroepsjournalisten zijn (schrijvende of audiovisuele pers). Persoonlijke referenties en/of referenties naar eerder werk zijn in dat verband van essentieel belang
 • Alleen natuurlijke personen kunnen een subsidie aanvragen
 • Het projectvoorstel moet betrekking hebben op een aspect of een geval van uitbuiting van Aziatische slachtoffers van mensenhandel en/of dwangarbeid in Europa
 • Het project moet worden gepubliceerd door ten minste twee professionele nieuwszenders in ten minste twee verschillende landen. Intentieverklaringen voor publicatie van ten minste twee professionele nieuwszenders zijn vereist
 • Onderzoeksjournalistiek, gepubliceerd door professionele media in welke vorm dan ook, komt in aanmerking, ongeacht of het gaat om print, online, broadcast of cross-media.
 • Alle journalistieke eindproducten komen in aanmerking voor een subsidie: kranten- en tijdschriftartikelen, radio- en televisiedocumentaires en -series, fotoreportages en -boeken, podcasts en journalistieke non-fictieboeken

Beoordelingscriteria
De jury zal de aanvragen op basis van deze criteria beoordelen:

 • Relevantie voor het thematische zwaartepunt van dit programma, d.w.z. de uitbuiting van Aziatische slachtoffers van mensenhandel en/of dwangarbeid in Europa
 • Toegevoegde waarde ten opzichte van mainstreamdekking
 • Grensoverschrijdend of continentoverschrijdend aspect
 • Kwaliteit van de onderzoeksmethoden en presentatie/vertelling
 • Haalbaarheid van het onderzoek, tijdschema en budget
 • Teamstructuur en ervaring van de indieners
 • Vereiste werkinspanning
 • Bundeling van onderzoekscapaciteit en kennis
 • Waakhond zijn van instellingen, beleid en geld

Tenslotte zal de jury ook rekening houden met de verscheidenheid binnen de globale selectie van de toegekende projecten. Dit betekent diversiteit in termen van:

 • Regio (zowel wat betreft verhalen als teamleden)
 • Onderwerpen
 • Methoden en benaderingen
 • Publicatievormen
 • Teamsamenstelling

Subsidie

Het subsidieprogramma zal in totaal 320 000 euro verdelen over 4 aanvraagrondes.
Het totale beschikbare bedrag dat per oproep kan worden verdeeld, bedraagt 80 000 euro.

Twee soorten onderzoekkosten
Een subsidie kan twee soorten onderzoekskosten dekken:

 • Onkosten (zowel voor freelance journalisten als voor journalisten in vaste dienst).
  Het kan gaan om reiskosten, visa, verblijfskosten, vertalingen, fixers, toegang tot betaaldatabases, FOI-verzoeken, juridisch onderzoek, enz.
  De volgende uitgaven komen NIET in aanmerking voor een subsidie: investeringsgoederen (zoals IT-apparatuur, mobiele telefoons, ...), kantoorkosten, productiekosten, voedsel en drank, dagvergoedingen.
 • Tijd voor onderzoek (alleen voor freelance journalisten).

De subsidie kan alleen de kosten voor onderzoek dekken, niet die voor productie.
Aanvragen moeten een begrotingsberekening bevatten volgens het begrotingssjabloon.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen
Tijdens de online aanvraag zal de verstrekker o.a. om onderstaande gegevens vragen:

 • Persoonlijke gegevens
 • Informatie over het project
 • Informatie over de verspreiding van je verhaal
 • Een gedetailleerde begroting

Uploaden gegevens tijdens aanvraag
Zorg ervoor dat je onderstaande gegevens klaar hebt voordat je aan de aanvraag gaat beginnen:

 • Kopie van je paspoort 
 • CV
 • Intentieverklaring(en) van (een) professionele nieuwsredactie(s)
 • Gedetailleerde begroting (gebruik onze begrotingssjabloon)
   

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand